ข่าวภาคเหนือ » อบจ.พิษณุโลก ติดตามการส่งน้ำให้ชาวนาของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล ในพื้นที่ อ.พรหมพิราม และ อ.เมืองพิษณุโลก

อบจ.พิษณุโลก ติดตามการส่งน้ำให้ชาวนาของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล ในพื้นที่ อ.พรหมพิราม และ อ.เมืองพิษณุโลก

20 พฤษภาคม 2021
320   0

Spread the love

อบจ.พิษณุโลก ติดตามการส่งน้ำให้ชาวนาของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล ในพื้นที่ อ.พรหมพิราม และ อ.เมืองพิษณุโลก

ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้รับมอบหมายจาก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ให้ลงพื้นที่ติดตามการส่งน้ำของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล สำนักชลประทานที่ 3 ในเขตพื้นที่อำเภอพรหมพิราม และอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับ นายสมศักดิ์ ชุ่มแจ่ม นายอำเภอพรหมพิราม นายจำนงค์ กลิ่นขำ กำนันตำบลพรหมพิราม นายบุญโลม มากเมือง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 บ้านห้วยดั้ง และเจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล สำนักชลประทานที่ 3 หลังจากที่มีการประชุมแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำเพื่อช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกของชาวนาในเขตอำเภอพรหมพิรามและอำเภอเมืองพิษณุโลก ที่อยู่ในความดูแลของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล เมื่อวานนี้ (19 พฤษภาคม 2564) ซึ่งในวันนี้ทางโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล ได้ยกระดับน้ำในคลอง C1 และเปิดประตูระบายน้ำเข้าสู่คลอง C2 น้ำที่ส่งไปมวลน้ำได้ไหลสู่ปลายคลอง C2 แต่ยังมีปริมาณไม่เพียงพอกับชาวนาปลายคลองส่งน้ำ จึงได้ประสานกับสำนักงานชลประทานที่ 3 เพื่อขอสูบน้ำจากแม่น้ำยมสายเก่าเข้าสู่คลองส่งน้ำบ้านวังน้ำเย็น หมู่ที่ 11 ตำบลพรหมพิราม เพื่อผันน้ำลงไปสมทบกับพื้นที่หมู่ที่ 10 ตำบลพรหมพิราม ให้เกษตรกรในพื้นที่หมู่ที่ 10,11, 13 ตำบลพรหมพิราม รวมพื้นที่กว่า 3,000 ไร่ ได้มีน้ำใช้ทำการเกษตรอย่างเพียงพอและเท่าเทียมกัน ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำหากเพาะปลูกข้าวล่าช้าเกินไปก็จะเกิดน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝนที่น้ำไหลหลากจนไม่สามารถเพาะปลูกข้าวทำนาได้และเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ทันน้ำท่วมของทุกปี

จากนั้นลงพื้นติดตามการส่งน้ำบริเวณคลองส่งน้ำ C10 ในพื้นที่หมู่ 4 ตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม เชื่อมต่อกับพื้นที่ตำบลไผ่ขอดอน อำเภอเมืองพิษณุโลก ซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำจากคลองส่งน้ำ C1 หลังจากทางโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล สำนักชลประทานที่ 3 ได้เพิ่มระดับการส่งน้ำเป็นวันแรก โดยมี นายทองย้อย ตรงต่อกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม พร้อมด้วย นายประเชิญ สุขเกษม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขอดอน อำเภอเมืองพิษณุโลก และคณะร่วมให้ข้อมูล โดยเกษตรกรทั้ง 2 อำเภอ ที่มีพื้นที่การเกษตรอยู่ใกล้เคียงกับคลองส่งน้ำ C10 รวมพื้นที่ได้รับประโยชน์กว่า 2,000 ไร่ ได้นำเครื่องสูบน้ำจากคลองส่งน้ำเข้าไร่นาของตนเองเพื่อเตรียมทำการเกษตรในรอบแรกของปี พร้อมทั้งนำรถแบ็คโฮขุดลอกต้นไม้และวัชพืชที่ขึ้นกีดขวางทางคลองส่งน้ำ C10 น้ำเพื่อให้สามารถระบายน้ำได้สะดวกเพิ่มมากขึ้น ท่ามกลางความพึงพอใจของผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นและเกษตรกรในพื้นที่อย่างมาก

Cr .ธันย์ชนก ทองเพิ่ม ผู้สื่อข่าวพิษณุโลก