เกษตรเพื่อชีวิต » สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่จัด ( MOU )โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่ช่วยเหลือเกษตรกร

สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่จัด ( MOU )โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่ช่วยเหลือเกษตรกร

20 พฤษภาคม 2021
669   0

Spread the love

สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่จัด ( MOU )โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่ช่วยเหลือเกษตรกร

นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ กับกลุ่มแปลงใหญ่ ในโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 อนุมัติดำเนินโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ โดยคณะกรรมการบริหารโครงการระดับจังหวัดได้พิจารณาอนุมัติโครงการดังกล่าวเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมาจำนวนทั้งสิ้น 52 กลุ่ม

กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มีกลุ่มแปลงใหญ่ที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่ และเชื่อมโยงตลาด ด้านพืชจำนวน 40 กลุ่ม งบประมาณ 109,705,896 บาท ในวันนี้มีพิธีการจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่กับกลุ่มแปลงใหญ่ที่ได้รับการอนุมัติโครงการ ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 จำนวน 21 กลุ่ม และวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 จำนวน 19 กลุ่มโดยมีนายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีดังกล่าวพร้อมมอบนโยบายการดำเนินงานแก่เกษตรกร พร้อมด้วยนางเขมวรรณ  ดวงจันทร์ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เกษตรอำเภออีกทั้ง คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องร่วมลงนามและเป็นสักขีพยานดังกล่าวในครั้งนี้