ข่าวภาคเหนือ » อบจ.พิษณุโลก ร่วมตรวจสถานที่จัดเตรียมเป็นโรงพยาบาลสนามฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 เริ่มดีเดย์ 1 มิถุนายน นี้

อบจ.พิษณุโลก ร่วมตรวจสถานที่จัดเตรียมเป็นโรงพยาบาลสนามฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 เริ่มดีเดย์ 1 มิถุนายน นี้

17 พฤษภาคม 2021
435   0

Spread the love

อบจ.พิษณุโลก ร่วมตรวจสถานที่จัดเตรียมเป็นโรงพยาบาลสนามฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 เริ่มดีเดย์ 1 มิถุนายน นี้

นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นายนฤภพ ลิมปะพันธุ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกพิษณุโลก เขตอำเภอเมืองพิษณุโลก นายแพทย์สุชาติ พรเจริญพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และภาคประชาชน พร้อมส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจสถานที่เพื่อจัดเตรียมเป็นโรงพยาบาลสนามฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ณ บริเวณหอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ให้กับประชาชนในจังหวัดพิษณุโลกที่ลงทะเบียนตามลำดับคิวไว้กับโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก โดยจะดีเดย์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไปจนถึงเดือนตุลาคม 2564 ซึ่งสามารถรองรับประชาชนได้กว่าวันละ 2,000 คน

Cr ธันย์ชนก ทองเพิ่ม ผู้สื่อข่าวพิษณุโลก