ข่าวภาคเหนือ » หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่สร้างความเข้าใจให้แก่นายจ้าง สถานประกอบการ พนักงาน ให้เข้ารับการฉีดวัคซีน เพื่อร่วมกันสร้างภูมคุ้มกันหมู่ในสถานที่ทำงาน

หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่สร้างความเข้าใจให้แก่นายจ้าง สถานประกอบการ พนักงาน ให้เข้ารับการฉีดวัคซีน เพื่อร่วมกันสร้างภูมคุ้มกันหมู่ในสถานที่ทำงาน

14 พฤษภาคม 2021
277   0

Spread the love

หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่สร้างความเข้าใจให้แก่นายจ้าง สถานประกอบการ พนักงาน ให้เข้ารับการฉีดวัคซีน เพื่อร่วมกันสร้างภูมคุ้มกันหมู่ในสถานที่ทำงาน

หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน ประกอบด้วย นายเอกลักษณ์ อุ่นภักดิ์ จัดหางานจังหวัดลำพูน นางสุวรา พงศ์ปัญญาเนตร แรงงานจังหวัดลำพูน และ น.ส.ศิริลักษณ์ ตั้งวรปัญญากุล สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน  กำชับให้พนักงานตรวจแรงงานของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน ก่อนออกตรวจสถานประกอบการ โดยให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อย่างเคร่งครัดหากพบการกระทำความผิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการลักลอบการจ้างต่างด้าวที่ไม่ได้รับอนุญาตทำงาน นอกจากนี้เน้นย้ำให้ทีมตรวจบูรณาการเร่งสร้างความเข้าใจแก่นายจ้าง สถานประกอบการ พนักงาน ให้เข้ารับการฉีดวัคซีน เพื่อร่วมกันสร้างภูมคุ้มกันหมู่ในสถานที่ทำงาน  ทั้งนี้ ได้ให้กำลังใจและย้ำเตือนให้พนักงานตรวจแรงงานทุกคนซึ่งยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนให้ระมัดระวังป้องกันตนเองจาก Covid -19 ในการเข้าตรวจสถานประกอบการในกลุ่มที่มีการจ้างแรงงานต่างด้าว

สำหรับการตรวจสถานประการวันนี้ ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการตรวจแรงงานในสถานประกอบการกลุ่มเสี่ยง โดยเน้นประเภทกิจการที่มีการใช้แรงงานต่างด้าวเข้มข้น โดยได้เข้าตรวจสถานประกอบการ 3 แห่ง ลูกจ้าง 64 คน เป็นแรงงานไทย 20 คน แรงงานต่างด้าว(เมียนมา) 44 คน มีใบอนุญาตทำงานถูกต้อง โดยทีมตรวจแรงงานจะได้ดำเนินการตรวจอย่างต่อเนื่องต่อไป เพื่อยับยั้งการจ้างแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย ซึ่งสุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของ Covid-19  อีกด้วย  สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูนหรือโทร.053 525543-4.

ข่าวโดย อานนท์ บุญมาตุ้ย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน