ข่าวภาคเหนือ » กองพลทหารม้าที่ 1 นำรถครัวสนาม 10 คัน ในพื้นที่ 4 จังหวัดประกอบอาหารแจกจ่ายประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกที่ 3

กองพลทหารม้าที่ 1 นำรถครัวสนาม 10 คัน ในพื้นที่ 4 จังหวัดประกอบอาหารแจกจ่ายประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกที่ 3

12 พฤษภาคม 2021
535   0

Spread the love

กองพลทหารม้าที่ 1 นำรถครัวสนาม  10 คัน ในพื้นที่ 4 จังหวัดประกอบอาหารแจกจ่ายประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19ระลอกที่  3

  พลตรี นฤทธิ์ ถาวรวงษ์ ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 1 เปิดเผยว่า ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกที่  3 ได้มอบหมายให้หน่วยขึ้นตรงของกองพลทหารม้าที่  1 จำนวน 10 หน่วยที่มีรถครัวสนามลงพื้นที่ประกอบอาหารปรุงสุกแจกจ่ายให้ประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  ทำให้ขาดรายได้ดูแลครอบครัว

สำหรับรถครัวสนามของหน่วยทหารทั้ง 10 หน่วย ของกองพลทหารม้าที่ 1 กระจายอยู่ใน 4 จังหวัดภาคเหนือ ประกอบด้วย จังหวัดน่าน  มีรถครัวสนาม จำนวน  2  คัน ตั้งอยู่ในกองพันทหารม้าที่ 10 และกองพันทหารม้าที่ 15 กรมทหารม้าที่ 2 ที่จังหวัดแพร่ 1  คัน ตั้งอยู่ที่กองพันทหารม้าที่ 12  จังหวัดอุตรดิตถ์ 2 คัน ตั้งอยู่ที่กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 และกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 7 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21 และจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 5 คัน ตั้งอยู่ที่กองพันทหารม้าที่ 28 กองพลทหารม้าที่ 1, กองพันทหารม้าที่  13 ,กองพันทหารม้าที่  18 กรมทหารม้าที่ 3 และกองพันทหารช่างที่ 8  กองพลทหารม้าที่ 1 รวมทั้งที่กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 30  กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21  โดยการประกอบเลี้ยงในแต่ละครั้ง หน่วยทหารได้นำผลผลิตจากโครงการทหารพันธุ์ดี ของแต่ละหน่วย มาประกอบอาหารปรุงสุกใหม่จากรถครัวสนาม เพื่อมอบประชาชน เป็นการลดรายจ่ายของครอบครัวได้อีกทางหนึ่ง

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาในพื้นที่จังหวัดน่าน กองพันทหารม้าที่ 10 กรมทหารม้าที่ 2  ร่วมกับ กองพันทหารม้าที่ 15 กรมทหารม้าที่ 2  จัดตั้งรถครัวสนาม จำนวน  2  คัน ประกอบอาหารให้กับประชาชนที่ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19   จำนวน 800  กล่อง ที่ บ้านสบกอน หมู่ 5 ,13 ต.เชียงกลาง อ.เชียงกลาง จังหวัดน่าน โดยเป็นอาหารที่รับประทานง่ายๆ สามารถนำกลับไปรับประทานที่บ้านกับครอบครัว เช่น กะเพราะหมู ข้าวหมูทอดกระเทียม ผัดพริกถั่ว และไข่ต้ม เป็นต้น