ข่าวภาคเหนือ » กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานปลานิลจิตรลดาจากศูนย์เพาะพันธุ์ปลานิลพระราชทาน” เพื่อนช่วยเพื่อน”จำนวน 150,000 ตัว ช่วยเหลือประชาชนช่วงสถานการณ์โควิด – 19

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานปลานิลจิตรลดาจากศูนย์เพาะพันธุ์ปลานิลพระราชทาน” เพื่อนช่วยเพื่อน”จำนวน 150,000 ตัว ช่วยเหลือประชาชนช่วงสถานการณ์โควิด – 19

11 พฤษภาคม 2021
893   0

Spread the love

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานปลานิลจิตรลดาจากศูนย์เพาะพันธุ์ปลานิลพระราชทาน” เพื่อนช่วยเพื่อน”จำนวน 150,000 ตัว ช่วยเหลือประชาชนช่วงสถานการณ์โควิด – 19

  พ.อ.เสมอ   แจ่มใส ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์เพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง  เปิดเผยว่า ศูนย์เพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง  สนองพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี นำพันธุ์ปลานิลจิตรลดาพระราชทาน 150,000 ตัว ส่งมอบให้ประชาชนตำบลแม่ยางฮ่อ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ เพื่อให้ประขาชนในพื้นที่นำไปเลี้ยงเพื่อการดำรงชีพ

ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์เพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง  กล่าวต่อว่า การที่ได้รับพระราชทานความช่วยเหลือจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในครั้งนี้ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ สร้างความซาบซึ้งและความสุขให้แก่ประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับทราบว่าพระองค์ฯ ทรงห่วงใย และทรงตระหนักถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพันธุ์ปลานิลจิตรลดา สำหรับการนำไปเลี้ยงเพื่อการดำรงชีพ

สำหรับศูนย์เพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง เป็นส่วนหนึ่งของโครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จังหวัดพิษณุโลก ที่เป็นโครงการในพระราชดำริในพระองค์  ซึ่งกรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 ทำหน้าที่เป็น ศูนย์เพาะพันธุ์ปลานิลจิตรลดา  ในกระบวนการผลิต เริ่มตั้งแต่การคัดสรรพ่อแม่พันธุ์ปลา, การเพาะฟัก, การอนุบาลลูกปลา, การเลี้ยงดูแลรักษาลูกปลาให้มีขนาดตามต้องการ, การคัดแยกลูกปลา การบรรจุลูกปลาใส่ถุงพระราชทาน, การขนส่ง และส่งมอบลูกพันธุ์ปลา ซึ่งกระบวนการทั้งหมดนี้ ได้ดำเนินการตามขั้นตอนภายใต้การกำกับดูแลของ ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ อย่างมีประสิทธิภาพ และด้วยความภาคภูมิใจที่ว่า  ลูกปลานิลจิตรลดาที่ได้จะนำทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย แด่พระองค์ฯท่าน  เพื่อพระราชทานให้กับประชาชนในพื้นที่ต่างๆ เพื่อให้ประขาชนมีรายได้จากการเพาะเลี้ยง และเป็นอาหารให้กับครอบครัว