สกู๊ปพิเศษ » หน่วยทหารในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 นำตลาดสดเคลื่อนที่รูปแบบ “รถพุ่มพวง” “โครงการทหารพันธ์ดีช่วยประชาชนช่วงโควิด – 19

หน่วยทหารในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 นำตลาดสดเคลื่อนที่รูปแบบ “รถพุ่มพวง” “โครงการทหารพันธ์ดีช่วยประชาชนช่วงโควิด – 19

10 พฤษภาคม 2021
521   0

Spread the love

หน่วยทหารในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 นำตลาดสดเคลื่อนที่รูปแบบ “รถพุ่มพวง”  “โครงการทหารพันธ์ดีช่วยประชาชนช่วงโควิด – 19

โครงการทหารพันธุ์ดี ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักซึ่งเป็นเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพสามารถเก็บเมล็ดปลูกต่อได้ จากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ของมูลนิธิชัยพัฒนา มาใช้ในการดำเนินงาน ที่ได้เริ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก ทูลเกล้าฯ ถวาย เพื่อพระราชทานแก่ราษฎร และได้ขยายผลสู่ประชาชนรอบค่าย ในโครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” ซึ่งได้รับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักไปปลูกเพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ เหลือแบ่งปันให้กับเพื่อนบ้าน และจำหน่ายนำรายได้มาจุนเจือครอบครัว

ภายในค่ายเอกาทศรถ จ.พิษณุโลก ของกองทัพภาคที่ 3 ถูกใช้เป็นต้นแบบในการอนุรักษ์พันธุ์พืช และพันธุ์สัตว์ดั้งเดิมของไทย เพื่อใช้ในการเกษตร โดยให้มีการแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์กันในหมู่เพื่อนบ้าน  ซึ่งเริ่มจากนำเมล็ดพันธุ์พืชมาจากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จ.เชียงราย จำนวน 10 ไร่ ปี 2561 ขยายเพิ่มเป็น 50 ไร่ และปัจจุบันขยายพื้นที่ออกไป กว่า 200 ไร่ โดยมีนายทหารแต่ละหน่วยรับผิดชอบ จึงใช้ชื่อว่า “กิจกรรมโครงการทหารพันธุ์ดี” ซึ่งใน​ปัจจุบัน​สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์พืชผักได้กว่า 18 ชนิด ซึ่งโครงการทหารพันธุ์​ดีต่างๆ ภายในค่ายทหาร มีเป้าหมายเพื่อเป็นการอนุรักษ์ทั้งพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ ในการผลิตให้เกิดความมั่นคงทางด้านอาหาร ให้แก่กำลังพลและประชาชนทั่วไป ที่ปลอดจากจากการใช้สารเคมี

     “รถพุ่มพวง”  โครงการทหารพันธ์ดีเป็นรูปแบบหนึ่งของการช่วยประชาชนช่วงโควิด – 19 ในการลงพื้นที่ในชุมชน เพื่อจำหน่ายผักปลอดสารพิษในราคาถูกให้กับประชาชน ไม่ว่าจะเป็น ไข่เป็ด, ผักบุ้ง, ต้นหอม, ข่า , ตะไคร้, มะเขือเปราะเจ้าพระยา, พริกขี้หนู, มะเขือยาว, ผักคะน้า, กระเพราแดง ซึ่งได้รับการตอบรับจากพี่น้องประชาชนเป็นอย่างดี  เนื่องจากมีราคาถูกกว่าท้องตลาดและมีปริมาณมากพอในการปรุงอาหารแต่ละมื้อ ที่สำคัญเป็นการแบ่งเบาภาระ อีกทั้งช่วยให้ประชาชนได้รับประทานผักสดปลอดภัยที่มีคุณภาพ

กาญจนา   เกตุทองมา รายงานจากกองทัพภาคที่ 3