ข่าวภาคเหนือ » “กองทุนหมู่บ้าน เชียงใหม่” กำไรพุ่ง “พวงเพ็ชร” แนะ ใช้เทคโนโลยี-คนรุ่นใหม่ เพิ่มศักยภาพ

“กองทุนหมู่บ้าน เชียงใหม่” กำไรพุ่ง “พวงเพ็ชร” แนะ ใช้เทคโนโลยี-คนรุ่นใหม่ เพิ่มศักยภาพ

11 กุมภาพันธ์ 2024
18   0

Spread the love

“กองทุนหมู่บ้าน เชียงใหม่” กำไรพุ่ง “พวงเพ็ชร” แนะ ใช้เทคโนโลยี-คนรุ่นใหม่ เพิ่มศักยภาพ

วันนี้ (11 ก.พ. 67) นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง นายกฤช เอื้อวงศ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เดินทางลงพื้นที่ ต.ป่าบง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ เพื่อติดตามการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านไชยสถาน โดยมี นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารส่วนราชการ และคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านไชยสถานร่วมต้อนรับ

กองทุนหมู่บ้านไชยสถาน มีสมาชิก จำนวน 251 คน จาก 119 ครัวเรือน มีคณะกรรมการบริหารจัดการกองทุนฯ จำนวน 9 คน โดยมี นางสาวบุษกร ก่ำศรี เป็นประธานกองทุนฯ ทางกองทุนฯ ปัจจุบันมีเงินทุนหมุนเวียนทั้งสิ้น 7,711,942 บาท ในส่วนของผลกำไรที่ได้จากการบริหารงานกองทุนและโครงการต่างๆ ได้นำมาจัดสรรโดยการสร้างระบบสวัสดิการและสาธารณประโยชน์ของหมู่บ้าน เช่น ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกกองทุนเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้แก่สมาชิกกองทุนค่ารักษาพยาบาลสมาชิก กองทุนทุนสาธารณประโยชน์ ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมของสมาชิกกองทุนฯ

จากรายงานการดำเนินงานของกองทุนฯ จ.เชียงใหม่ พบว่ามีกองทุนหมู่บ้านฯ มากถึง 2,146 กองทุน ครอบคลุม 25 อำเภอ แสดงให้เห็นถึงพลังสำคัญของชุมชนที่จะช่วยพัฒนาพื้นที่ จ.เชียงใหม่ ตามที่รัฐบาลตั้งเป้าไว้ ว่าจะทำให้เชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก ช่วยดึงดูดนัดท่องเที่ยวและดึงรายได้เข้าประเทศ

สำหรับการเดินทางมาเยี่ยมกองทุนหมู่บ้านไชยสถานวันนี้ พบว่ากองทุนฯ มีความเข้มแข็ง มีการบริหารจัดการเงินทุนได้ดี มีเงินทุนหมุนเวียนจำนวนมากที่สามารถช่วยเหลือสมาชิกและชุมชน และยังนำไปพัฒนาชุมชนได้อีกหลายด้าน ทั้งนี้ ขอให้กองทุนฯ ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงปัจจุบัน โดยนำเอาเทคโนโลยีมาช่วยพัฒนาการดำเนินงานของกองทุนฯ และดึงคนรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนางานของกองทุนฯ เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ได้ทุกกลุ่ม ทุกวัย

ก่อนเดินทางกลับ นางพวงเพ็ชรฯ พร้อมคณะได้เยี่ยมชมการดำเนินงานของสถาบันการเงินชุมชนบ้านไชยสถาน โดยได้เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ชุมชน รับฟังการดำเนินงานของธนาคารชุมชน ร่วมลงนามในสมุดเยี่ยม และถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับคณะกรรมการชุมชน

“รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ซึ่งถือเป็นฟันเฟืองหลักที่มีบทบาทต่อการพัฒนาประเทศ โดยแนวคิดริเริ่มของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี และสานต่อมายังยุคของ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี จนถึงปัจจุบันในยุครัฐบาลของ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ยังคงชูกองทุนหมู่บ้านเป็นกลไกหลักที่ช่วยสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ชุมชน” นางพวงเพ็ชร กล่าว