ข่าวภาคเหนือ » องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่สนับสนุนงบประมาณกว่า 10 ล้านบาทให้มูลนิธิป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควัน จังหวัดเชียงใหม่ หวังลดปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในพื้นที่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่สนับสนุนงบประมาณกว่า 10 ล้านบาทให้มูลนิธิป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควัน จังหวัดเชียงใหม่ หวังลดปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในพื้นที่

9 มกราคม 2024
118   0

Spread the love

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่สนับสนุนงบประมาณกว่า 10 ล้านบาทให้มูลนิธิป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควัน จังหวัดเชียงใหม่ หวังลดปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในพื้นที่

วันนี้ (9 ม.ค. 67) ที่ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควัน จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายทศพล เผื่อนอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งนำโดย นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการสนับสนุนส่งเสริมและเกื้อหนุนภารกิจการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควัน จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2567 ในทุกมิติ

นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า ในปีนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบเงินอุดหนุน จำนวน 10,990,000 บาท ให้กับมูลนิธิป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควัน จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐและราษฎรอาสา ใน 24 อำเภอ 727 หมู่บ้าน ที่มุ่งมั่นปฏิบัติงานกันอย่างเต็มกำลัง โดยปีนี้เป็นปีที่ 4 ที่ให้การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาเป็นการใช้เงินงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นอกเหนือจากงบประมาณของรัฐบาลและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่จะช่วยป้องกันรักษาป่า โดยเป็นค่าใช้จ่ายทั้งค่าน้ำมัน ค่าเบี้ยเลี้ยงเพื่อให้อาสาสมัคร กำนันผู้ใหญ่บ้านในแต่ละที่นำไปดำเนินการ โดยให้อำเภอแต่ละอำเภอเป็นผู้บริหาร หน่วยละประมาณ 15,000 บาท ทั้งการออกทำแนวกันไฟ และการลาดตระเวนเฝ้าระวังไม่ให้เกษตรกรหรือประชาชนลักลอบเผาในหมู่บ้านพื้นที่เสี่ยง ด้วยเป้าหมายที่จะลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิต เศรษฐกิจ สังคม รวมถึงสุขภาพอนามัยของประชาชน คุณภาพสิ่งแวดล้อม และทัศนวิสัยในการคมนาคมของจังหวัดเชียงใหม่  ทั้งนี้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ยังมีการจัดซื้อเครื่องมิวัสดุ ครุภัณฑ์ต่างเพื่อให้ชุมชนใช้ในการดับไฟป่าอย่างเต็มที่