พากินพาเที่ยว » สสจ.เชียงใหม่ ขอเชิญร่วมงานมหกรรมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยจังหวัดเชียงใหม่และงานวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ ปี 2566

สสจ.เชียงใหม่ ขอเชิญร่วมงานมหกรรมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยจังหวัดเชียงใหม่และงานวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ ปี 2566

18 ตุลาคม 2023
43   0

Spread the love

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับอำเภอแม่ออน โรงพยาบาลแม่ออน โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา และองค์กรภาครัฐและเอกชน จัดงานมหกกรรมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยจังหวัดเชียงใหม่ และวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ ในวันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2566 เวลา 7.30 น. – 17.30 น. ณ น้ำพุร้อนสันกำแพง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย พิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทย พิธีวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า รัชกาลที่ 3 พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย พิธีมอบใบประกาศนีบัตรศูนย์เวลเนสเซนเตอร์ (Wellness Center) มอบป้ายอาหารเป็นยา (Food for Health) และ มอบใบรับรองหมอพื้นบ้านจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2566 นอกจากนี้ยังมีการประชุมเชิงปฏิบัติการวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยจังหวัดเชียงใหม่ บรรยาย โดยผู้ทรงคุณวุฒิ หัวข้อ ศูนย์เวลเนสอัตลักษณ์ไทยกับทิศทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเชียงใหม่ เคล็ดลับการเป็นชุมชนท่องเที่ยวระดับอาเซียน เชียงใหม่แลนด์มาร์คเมืองท่องเที่ยวระดับโลก เมนูสร้างสรรค์วิถีชุมชนสุขภาพ ภูมิปัญญาแพทย์ แผนไทยสร้างมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ กิจกรรมสาธิตการบริการจากโรงพยาบาลชุมชน ได้แก่ การย่างยาและการสุมยา การพอกตาและการบ่งต้อด้วยหนามหวาย อาหารเป็นยาและอาหารตามธาตุเจ้าเรือน กิจกรรมการแพทย์พื้นบ้านโดย ชมรมสมุนไพรชาวยอง บ้านป่าตาล อำเภอสันกำแพง ได้แก่ การย่ำขาง ตอกเส้น แช่เท้าสมุนไพร การพอกเข่า โหราศาสตร์ล้านนา (การดูเมื่อ ดูหมอ) กิจกรรมน้ำแร่เพื่อสุขภาพ ได้แก่ การแช่เท้าในลำธารน้ำแร่ร้อน อาบแช่น้ำแร่ สระว่ายน้ำแร่ร้อน


ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถเดินทางมาด้วยตนเอง หรือใช้บริการรถกรีนบัส (Hop & Go) จากจุดต่างๆ ในเมืองได้ตลอดทั้งวัน สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการออกบูธด้านภูมิปัญญา อาหารสุขภาพ ของที่ระลึก สามารถติดต่อได้ที่ คุณจันจิรา แสงทอง มือถือ 081-0160742 แพทย์แผนไทยโรงพยาบาลแม่ออน ภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2566