ข่าวภาคเหนือ » ชาวบ้านแม่แพง หมู่ 3 ต.แม่ปั้ง อ.พร้าว รวมตัวกันกว่า 100 คนยื่นหนังสือต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่เพื่อขอสร้างถนนในหมู่บ้าน ภายหลังใช้งานมากว่า 10 ปี

ชาวบ้านแม่แพง หมู่ 3 ต.แม่ปั้ง อ.พร้าว รวมตัวกันกว่า 100 คนยื่นหนังสือต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่เพื่อขอสร้างถนนในหมู่บ้าน ภายหลังใช้งานมากว่า 10 ปี

26 กรกฎาคม 2023
195   0

Spread the love

ชาวบ้านแม่แพง หมู่ 3 ต.แม่ปั้ง อ.พร้าว รวมตัวกันกว่า 100 คนยื่นหนังสือต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่เพื่อขอสร้างถนนในหมู่บ้าน ภายหลังใช้งานมากว่า 10 ปี

วันที่ 26 ก.ค. 66 ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายมงคล   มูลรินทร์ ผู้ใหญ่บ้านแม่แพง หมู่ 3 ต.แม่ปั้ง อ.พร้าว และนายไพศาล   ด้วงทอง กำนันตำบลแม่ปั้ง พร้อมด้วยผู้นำหมู่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้านและประชาชนกว่า 100 คนเดินทางมาเพื่อยื่นหนังสือการขอรับการสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างถนนภายในหมู่บ้านแม่แพง ซึ่งมีสภาพทรุดโทรม พร้อมขอให้เทศบาลตำบลแม่ปั้งเสนอโครงการดังกล่าวเพื่อขอรับงบประมาณไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ แต่ยังไม่ได้รับการพิจารณาลงนามจากนายกเทศบาลตำบลแม่ปั้ง จึงรวมตัวกันเพื่อยื่นหนังสือขอให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การยื่นหนังสือดังกล่าวนายนายวีระพงศ์   วงศ์แสนศรี นิติกรสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ได้เป็นผู้รับหนังสือ

นายมงคล   มูลรินทร์ ผู้ใหญ่บ้านแม่แพง หมู่ 3 ต.แม่ปั้ง อ.พร้าว กล่าวว่า หมู่บ้านแม่แพงมีถนนสายกลางของหมู่บ้านที่ใช้สัญจรเดินทางไปวัด มีความยาวประมาณ 1 กิโลเมตร ครึ่งหนึ่งเป็นถนนลาดยาง แต่เสียหายหมดแล้วเพราะสร้างมากว่า 10 ปี อีกครึ่งเป็นถนนลูกรัง  ที่ผ่านมาได้ของบประมาณมานานแล้วและได้ลงแผนพัฒนากับทางเทศบาลตำบลแม่ปั้งและอำเภอพร้าวเป็นอันดับต้นๆในแต่ละปี แต่ยังไม่ได้รับการพิจารณา  นอกจากนี้ทางหมู่บ้านแม่แพงได้ทำหนังสือเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้าง ไปที่ อบจ.เชียงใหม่ เมื่อเดือน เม.ย.ที่ผ่านมา ซึ่ง อบจ.ได้มีหนังสือให้ทางเทศบาลออกแบบประมาณการก่อสร้างดังกล่าว ขณะที่เทศบาลมีการจัดทำแผนของบอุดหนุนพิเศษจาก อปท. ด้วยเหตุนี้นายกเทศบาลฯจึงไม่ยอมเซ็นเอกสารในการร้องขอดังกล่าว

      ผู้ใหญ่บ้านแม่แพง กล่าวด้วยว่า ตอนนี้ใกล้จะเข้าพรรษาแล้ว ชาวบ้านต้องใช้ถนนสายกลางหมู่บ้านไปวัด แต่ถนนชำรุดเสียหาย ฝนตกมีน้ำขังเดินทางลำบาก จึงอยากให้มีการเร่งรัดการก่อสร้าง ซึ่งทางอบจ.เชียงใหม่เองก็บอกพร้อมทำให้ จึงขอให้ทางศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่เร่งรัดให้ชาวบ้านด้วยว่าจะทำอย่างไรให้เร็วขึ้น

ทางด้านนายดำรง เมืองมาง ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พร้อมด้วยนายวีระพงค์ วงศ์แสงศรี นิติกรชำนาญการพิเศษและเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ได้ประชุมหารือกับผู้นำชาวบ้าน โดยชี้แจงว่าเรื่องถนนดังกล่าวทางศูนย์ดำรงธรรมฯได้มีการติดตามแล้ว ในส่วนที่ทางเทศบาลตำบลแม่ปั๋งร้องขอเงินอุดหนุนจากกรมฯนั้น ก็ยังอยู่ระหว่างขั้นตอนการตั้งงบประมาณอยู่

ขณะที่นายไพศาล ด้วงทอง กำนัน ต.แม่ปั๋ง ประธานชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านอ.พร้าว กล่าวว่า ที่มาวันนี้อยากให้ทางจังหวัดรับปากกับชาวบ้านว่าจะได้ถนนใหม่แน่นอน ไม่ใช่ปล่อยให้ชาวบ้านเดือดร้อนเหมือนเช่นทุกวันนี้ ถึงจะต้องรอแต่ขอให้รับปากว่าได้แน่นอน ไม่ใช่ตอบแบบเทศบาลฯว่าโอกาสที่จะได้ 50:50 เพราะชาวบ้านเดือดร้อนจริงๆ มันเป็นถนนสายหลักในหมู่บ้าน

นายวีระพงค์ วงศ์แสงศรี นิติกรชำนาญการพิเศษ กล่าวว่า เรื่องนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้มอบหมายให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดติดตามตรวจสอบแล้วหลังจากที่ชาวบ้านได้ร้องเรียนผู้ว่าฯตอนลงพื้นที่  ทั้งนี้จะกำหนดให้มีการประชุมร่วมกันทั้งเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว และชาวบ้านในพื้นที่ โดยกำหนดประชุมวันที่ 7 สิงหาคม 2566 ณ ที่ว่าการอำเภอพร้าวเพื่อให้ได้ข้อสรุป ถ้าหากชาวบ้านต้องการให้อบจ.เชียงใหม่สร้างก็ให้เทศบาลฯดำเนินการตามกระบวนการ ทั้งนี้ต้องเป็นมติในที่ประชุมร่วมกัน

ภายหลังประชุมได้ข้อสรุปแล้วทางเจ้าหน้าที่ได้ไปชี้แจงให้ชาวบ้านที่มารอรับฟังที่บริเวณด้านหน้ามุข อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ก่อนที่จะชาวบ้านจะเดินทางกลับในเวลาต่อมา

ทางด้านนายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกอบจ.เชียงใหม่ กล่าวว่า ได้รับการประสานจากทางประธานชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อ.พร้าว แล้วว่าชาวบ้านมาติดตามเรื่องที่ร้องขอรับการสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างถนนภายในหมู่บ้านแม่แพง ซึ่งในส่วนของ อบจ.เชียงใหม่นั้นไม่ขัดข้อง แต่ต้องมีหนังสือจากทางท้องถิ่นเจ้าของพื้นที่ด้วย โดยสิ่งไหนที่เป็นประโยชน์แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน อบจ.ก็พร้อมช่วยเหลือและสนับสนุน.