ข่าวภาคเหนือ » กระทรวงดิจิทัลฯ – ดีป้า จัดงานแถลงข่าวภูมิภาคโครงการรถโรงเรียนรุ่นใหม่เด็กปลอดภัยลดความสูญเสีย คลายความกังวลผู้ปกครอง ด้วยรถรับส่งนักเรียนอัจฉริยะ

กระทรวงดิจิทัลฯ – ดีป้า จัดงานแถลงข่าวภูมิภาคโครงการรถโรงเรียนรุ่นใหม่เด็กปลอดภัยลดความสูญเสีย คลายความกังวลผู้ปกครอง ด้วยรถรับส่งนักเรียนอัจฉริยะ

20 กรกฎาคม 2023
71   0

Spread the love

เชียงใหม่- กระทรวงดิจิทัลฯ โดย ดีป้า จัดงานแถลงข่าวภูมิภาคโครงการรถโรงเรียนรุ่นใหม่เด็กปลอดภัย (Smart School Bus) ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยให้กับรถรับส่งนักเรียน เพื่อลดความสูญเสียจากเหตุการณ์เด็กถูกลืมและทิ้งให้อยู่ในรถตามลำพัง อีกทั้งคลายความกังวล และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครอง นำร่อง 7 พื้นที่เมืองอัจฉริยะ และพื้นที่ใกล้เคียงที่มีความพร้อม

นายจักกนิตต์ คณานุรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการพัฒนากำลังคนดิจิทัล สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เป็นประธานในพิธีโครงการรถโรงเรียนรุ่นใหม่เด็กปลอดภัย (Smart School Bus) 1 ใน 8 โครงการสำคัญของ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ที่ดำเนินการภายใต้แนวคิด Digital Infinity – ดิจิทัลไม่มีที่สิ้นสุด ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กองทุนดีอี)

ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการพัฒนากำลังคนดิจิทัล เปิดเผยว่า การส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมเพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตและสังคม นับเป็นหนึ่งภารกิจสำคัญของกระทรวงดิจิทัลฯ และ ดีป้า  โดย กระทรวงดิจิทัลฯ ได้มอบหมายให้ ดีป้า ดำเนินการส่งเสริมให้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อยกระดับการเดินทาง เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยให้แก่นักเรียน ซึ่งนับว่าเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ในด้าน Smart Mobility

“โครงการรถโรงเรียนรุ่นใหม่เด็กปลอดภัย (Smart School Bus)  มีจุดเด่นอยู่ที่การติดตั้งระบบ GPS เพื่อติดตามรถและเด็กนักเรียน พร้อมด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่จะประมวลผล และ รายงานผลการขับขี่ ข้อมูลรถ ความเร็ว รวมถึงสถานะของเด็กนักเรียน ก่อนส่งไปยังแอปพลิเคชันสำหรับผู้ปกครอง และเว็บเบราเซอร์สำหรับโรงเรียน ซึ่งสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย อีกทั้งเป็นการช่วยแก้ไขปัญหา และป้องกันเหตุการณ์ไม่คาดคิด รวมถึงอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที

อุปกรณ์ติดตามตำแหน่ง จะช่วยให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางสามารถจัดการข้อมูลการใช้งานทั้งหมด ซึ่งผู้ปกครองสามารถอุ่นใจได้ว่า นักเรียนจะได้รับความปลอดภัยตลอดการเดินทาง คนขับรถรับส่งนักเรียนสามารถตรวจสอบนักเรียนขึ้นรถ และรายงานสถานะผ่านแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือ ซึ่งผู้ปกครองจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อรถใกล้มารับนักเรียนที่บ้าน นักเรียนลงรถที่โรงเรียน และนักเรียนถึงบ้าน ระบบป้องกันการลืมเด็กในรถโรงเรียน ตรวจจับความเคลื่อนไหวภายในรถ อุปกรณ์ติดตามนักเรียนแจ้งผ่านอุปกรณ์ติดรถ การกดแจ้งเหตุฉุกเฉิน และโรงเรียนสามารถโทรเข้าไปที่รถ ซึ่งระบบจะรับสายอัตโนมัติ

โครงการรถโรงเรียนรุ่นใหม่เด็กปลอดภัย (Smart School Bus) มีเป้าหมายนำร่องโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาของรัฐรวมกว่า 300 โรงเรียนได้รับการติดตั้งระบบ Smart School Bus ไม่น้อยกว่า 3,000 คัน ซึ่งประเมินว่าจะมีนักเรียนได้รับประโยชน์จากโครงการดังกล่าวไม่น้อยกว่า 30,000 คน ขณะเดียวกันโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาภาคเอกชน จำนวนไม่น้อยกว่า 50 โรงเรียน จะได้รับการติดตั้งระบบ Smart School Bus กว่า 500 คัน ซึ่งคาดว่าจะมีนักเรียนได้รับประโยชน์ไม่น้อยกว่า 5,000 คน บุคลากรที่เกี่ยวข้อง อาทิ ครูผู้ดูแลโครงการ บุคลากรฝ่ายเทคโนโลยีสารสารสนเทศควบคุมระบบ ผู้ให้บริการรถรับส่งนักเรียน ผู้ปกครอง ฯลฯ ได้รับประโยชน์มากกว่า 14,000 คน

ที่สำคัญ โครงการฯ นี้จะทำให้เกิด Smart School Bus Big DATA ที่เกิดจากระบบ sensor ต่างๆ ซึ่งติดตั้งอยู่ทั้งกับตัวนักเรียน และ ที่รถโรงเรียน ซึ่งข้อมูลเหล่านั้นจะถูกนำไปใช้ประมวลผลที่ Smart School Bus Intelligent Operation Center ในแต่ละพื้นที่ ทำให้เกิดการบูรณาการข้อมูลอย่างเป็นระบบ และยังสามารถนำข้อมูลได้ ไปปรับใช้กับบริบทของโรงเรียน ผู้ปกครอง และความมั่นคงปลอดภัยในพื้นที่เมืองอัจฉริยะได้ดีมากยิ่งขึ้น

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการรถโรงเรียนรุ่นใหม่เด็กปลอดภัย (Smart School Bus) ที่มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้กับรถโรงเรียนจะช่วยลดความสูญเสียจากเหตุการณ์เด็กถูกลืมและทิ้งให้อยู่ในรถโรงเรียนตามลำพัง คลายความกังวล และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครอง ครูและบุคลากรของโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ให้สามารถดูแลเด็กนักเรียนได้อย่างทั่วถึง  ทั้งนี้ กระทรวงดิจิทัลฯ โดย ดีป้า จะเร่งขยายผลไปยังโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดอื่น ๆ และตั้งเป้าครอบคลุมทุกโรงเรียนทั่วประเทศในระยะต่อไป

ด้าน นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตามที่ทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้จัดทำโครงการ   “รถโรงเรียนรุ่นใหม่เด็กปลอดภัย” โดยการนำเทคโนโลยี Sensor ระบบ IoT เข้ามาติดตั้ง ภายในรถโรงเรียน เพื่อที่จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับเด็กนักเรียน ที่ใช้บริการ รถรับ – ส่ง นักเรียน ในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งโครงการนี้ จะทำให้ลูกหลานของชาวเชียงใหม่ ไม่ต้องประสบกับปัญหาเด็กติดในรถ จนเสียชีวิต ซึ่งทางจังหวัดเชียงใหม่ ต้องขอขอบคุณทางกระทรวงดิจิทัล และ depa ที่เลือก ให้จังหวัดเชียงใหม่ของเรา เป็นหนึ่งในจังหวัดนำร่อง ของการนำเอานวัตกรรมหรืออุปกรณ์เทคโนโลยี มาติดตั้ง เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับการเดินทางของนักเรียน โครงการนี้จะมีส่วนช่วยให้ผู้ปกครองที่มีบุตรหลานที่ใช้บริการรถโรงเรียนคลายกังวล และยังสามารถติดตามการเดินทางของบุตรหลาน ได้อีกด้วย ซึ่งหากมีเทคโนโลยีชิ้นนี้ติดตั้งในรถ ปัญหาเด็กติดอยู่ในรถจนต้องเสียชีวิตคงหมดไปอย่างแน่นอน เพราะที่ผ่านมาแม้ว่า กรมการขนส่งทางบก และ กระทรวงศึกษาธิการ จะมีมาตรการในการป้องกันปัญหาเด็กติดค้างในรถโรงเรียนแล้ว แต่ก็ยังคงมีปัญหาเกิดขึ้น ทั้งนี้อาจเป็นเพราะความผิดพลาดของคนขับรถ ดังนั้นการนำเอาเทคโนโลยี Sensor เข้ามาติดตั้งในรถ ถือได้ว่าเป็นการนำเอาเทคโนโลยี มาช่วยลดความผิดพลาดของคนขับได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งผมเอง     ก็เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งว่า การนำ Sensor มาติดตั้งภายในรถ นอกจากจะเป็นการช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับการเดินทางของนักเรียนแล้ว เรายังสามารถนำเอาข้อมูลของการเดินรถที่ได้จาก Sensor มาใช้ประกอบการวางแผนการเดินทาง  ในรูปแบบ Smart Mobility ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับจังหวัดเชียงใหม่   ให้สามารถเป็น Smart City ได้ในอนาคต