แวดวงการศึกษา » สถาบันวิจัยฯ มร.ชม. นำเครือข่ายสถาบันวิจัย ม.ราชภัฏภาคเหนือตอนบน ร่วม Workshop วิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม ในการสร้างเครื่องมือวิจัยฯ

สถาบันวิจัยฯ มร.ชม. นำเครือข่ายสถาบันวิจัย ม.ราชภัฏภาคเหนือตอนบน ร่วม Workshop วิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม ในการสร้างเครื่องมือวิจัยฯ

16 กรกฎาคม 2023
224   0

Spread the love

สถาบันวิจัยฯ มร.ชม. นำเครือข่ายสถาบันวิจัย ม.ราชภัฏภาคเหนือตอนบน ร่วม Workshop วิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม ในการสร้างเครื่องมือวิจัยฯ

รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารึก สิงหปรีชา ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาความเป็นไปได้และประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของโครงการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้เข้าร่วมการอบรม ในการอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม ในการสร้างเครื่องมือวิจัย ภายใต้โครงการพัฒนาผู้จัดการงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม (RDI MANAGER) โดยการนำของ อาจารย์ ดร.อัครสิทธิ์ บุญส่งแท้ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

การอบรมครั้งนี้มีผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรจากเครือข่ายสถาบันวิจัย 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือตอนบน เข้าร่วมรับฟังการบรรยายและการฝึกภาคปฏิบัติ จำนวนทั้งสิ้น 40 คน โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 – 15 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม Siri Bohdi โรงแรมศิริปันนา วิลล่า รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่