พากินพาเที่ยว » อบจ.เชียงใหม่ จัดงาน “เสน่ห์งานศิลป์ ถิ่นหัตถกรรม” ภายใต้งาน Lanna Expo 2023

อบจ.เชียงใหม่ จัดงาน “เสน่ห์งานศิลป์ ถิ่นหัตถกรรม” ภายใต้งาน Lanna Expo 2023

5 กรกฎาคม 2023
198   0

Spread the love

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จัดงาน “เสน่ห์งานศิลป์ ถิ่นหัตถกรรม” ภายใต้งาน Lanna Expo 2023 โชว์สินค้าภูมิปัญญาพื้นบ้าน และนิทรรศการของเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์องค์การยูเนสโก ทั้งในและต่างประเทศ

ที่ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานเสน่ห์งานศิลป์ ถิ่นหัตถกรรม (Lanna Crafts & Folk Art) โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จัดขึ้นภายใต้งาน Lanna Expo 2023 เพื่อนำเสนอและสาธิตงานหัตถกรรมภูมิปัญญาพื้นบ้าน ตลอดจนการจัดแสดงนิทรรศการงานหัตถกรรมที่แสดงถึงความเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านของจังหวัดเชียงใหม่ และนิทรรศการของเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ องค์การยูเนสโก ซึ่งมีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศร่วมจัดแสดงนิทรรศการ

โดยเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ องค์การยูเนสโก ภายในประเทศไทย มีจังหวัดที่เข้าร่วมจัดแสดงด้วยกันถึง 2 จังหวัด ได้แก่ นครภูเก็ตและกรุงเทพมหานคร ซึ่งนครภูเก็ต เป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร มีการจัดนิทรรศการ Authentic Phuketian Style Food & Crafts ให้ผู้เข้าร่วมงานได้ลิ้มรสชาติขนมพื้นเมืองภูเก็ตสูตรเฉพาะของครอบครัว รังสรรค์ และต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาหารภูเก็ตคือเมืองมรดกทางวัฒนธรรมที่ผสมผสานระหว่างชาวจีนโพ้นทะเลกับคนพื้นถิ่นภูเก็ต มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นและทำให้ภูเก็ตเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร

ขณะที่ กรุงเทพมหานคร เป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านการออกแบบ ได้มีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานแนวคิดกรอบการออกแบบหรืองานสร้างสรรค์ ที่สะท้อนความคิดและความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ของกรุงเทพฯ ต่อสถานการณ์ทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยใช้องค์ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ ทรัพย์สินทางปัญญาที่เชื่อมโยงกับพื้นฐานทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตสินค้าและบริการในรูปแบบใหม่ เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจหรือคุณค่าทางสังคม สนับสนุนเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในระดับย่านชุมชน

นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการของเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ องค์การยูเนสโก จากเมืองจิงเต๋อเจิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน และเมืองฮอยอัน ประเทศเวียดนาม ทั้งยังมีการจัดนิทรรศการแสดงผ้าที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศจากโครงการอัตลักษณ์ลายผ้าสร้างศิลปจิตราพัฒนาวิถีชน จำนวน 12 ผืน ซึ่งแต่ละผืนนั้นมีการทอร้อยเรียง ถ่ายทอดเอกลักษณ์เรื่องราวของแต่ละผืนออกมาได้อย่างน่าประทับใจและงดงามมาให้ผู้ร่วมงานได้ชื่นชมอีกด้วย