ข่าวภาคเหนือ » มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ติดตามการดำเนินงาน “โครงการร้อยใจรักษ์”

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ติดตามการดำเนินงาน “โครงการร้อยใจรักษ์”

5 กรกฎาคม 2023
34   0

Spread the love

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ลงพื้นที่ประชุมติดตามการดำเนินงาน “โครงการร้อยใจรักษ์” อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่ซึ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนตามศาสตร์พระราชา ให้เป็นต้นแบบการแก้ปัญหายาเสพติดในสังคมเมืองอย่างยั่งยืน

วันนี้ (5 ก.ค. 66) ที่ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานระดับพื้นที่ โครงการร้อยใจรักษ์ ครั้งที่ 2/2566 โดยมี หม่อมหลวงดิศปนัดดา ดิศกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานการประชุม และมีพลอากาศเอก สมคิด สุขบาง กรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เข้าร่วมการประชุมฯ

โดยที่ประชุม ได้ติดตามผลการดำเนินงานโครงการร้อยใจรักษ์ ห้วงวันที่ 30 มีนาคม-มิถุนายน 2566, การป้องกัน แนวโน้ม และการแก้ไขปัญหายาเสพติดแนวชายแดนภาคเหนือ 4 อำเภอ โดยเฉพาะพื้นที่โครงการร้อยใจรักษ์ อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นพื้นที่ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนตามศาสตร์พระราชา ที่มุ่งสร้างโอกาสและทางเลือกในการทำงานสุจริตแก่ชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยส้าน และลุ่มน้ำห้วยเมืองงาม เน้นการแก้ปัญหาความยากจนและการขาดโอกาส ด้วยการจูงใจให้ชาวบ้านหันมาประกอบอาชีพสุจริตแทนการทำสิ่งผิดกฎหมาย และสร้างรายได้ที่มั่นคงให้ชุมชน ซึ่งมีเป้าหมายระยะยาวคือการพัฒนาโครงการให้เป็นต้นแบบการแก้ปัญหายาเสพติดในเขตพื้นที่สังคมเมืองอย่างยั่งยืน