คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจ » เริ่มแล้วงาน Lanna Expo 2023 ที่จังหวัดเชียงใหม่

เริ่มแล้วงาน Lanna Expo 2023 ที่จังหวัดเชียงใหม่

3 กรกฎาคม 2023
256   0

Spread the love

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จัดงานแสดงนวัตกรรมและจำหน่ายสินค้า Lanna Expo 2023 ยกทัพสุดยอดผลิตภัณฑ์มาจำหน่ายกว่า 800 คูหา วันที่ 3-9 กรกฎาคม นี้ ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ เชียงใหม่

วันนี้ (3 ก.ค. 66) ที่ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน, นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และนางสาวอมรรัตน์ ชูสระน้อย พาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกันเปิดงานแสดงนวัตกรรมและจำหน่ายสินค้า Lanna Expo 2023 ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “BCG Creative Lanna” ซึ่งกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน ได้ร่วมกันจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-9 กรกฎาคม 2566 เพื่อส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการในกลุ่มจังหวัดให้เกิดการเติบโตทางการค้าและการลงทุนเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ พร้อมทั้งเพิ่มโอกาสในการทำงานและกระจายรายได้สู่ชุมชน

โดยภายในงานได้มีการรวบรวมสินค้าและสุดยอดผลิตภัณฑ์ของหน่วยงาน องค์กร และชุมชนในเขตพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 มาจัดแสดงและจำหน่ายกว่า 800 คูหา ใน 10 โซน เพื่อสร้างโอกาสการเข้าสู่ตลาดและขยายช่องทางการตลาดสินค้าและบริการ ประกอบด้วย โซน 1 Lanna Coffee Hub & Northern Food Valley, โซน 2 Lanna Crafts & Folk Art “เสน่ห์งานศิลป์ ถิ่นหัตถกรรม”, โซน 3 Lanna expo 2023 & Lanna Soft Power เศรษฐกิจสร้างสรรค์, โซน 4 Health & Wellness, โซน 5 นิทรรศการผลงานการขับเคลื่อนล้านนาอย่างสร้างสรรค์ด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรมสู่เศรษฐกิจฐาน BCG “MHESI Innovation Fair for BCG Creative Lanna”, โซน 6 ศิลปวัฒนธรรมล้านนา, โซน 7 Food Truck และ ตลาดประชารัฐ, โซน 8 BCG Sustainable Tourism & Green Route และ โซน 9 – 10 หอการค้าแฟร์ 2566

นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอผลงานการสืบสานภูมิปัญญาล้านนา ที่สะท้อนอัตลักษณ์อันโดดเด่นของท้องถิ่นล้านนาพร้อมกิจกรรมเจรจาธุรกิจเชื่อมโยงระหว่างผู้ประกอบการในกลุ่มภูมิภาคขยายฐานการตลาดสู่ระดับนานาชาติ