สกู๊ปพิเศษ » อบจ.เชียงใหม่นำร่องรักษาทางการแพทย์ระยะทางไกล(Telemedicine) ให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนที่อยู่ห่างไกล

อบจ.เชียงใหม่นำร่องรักษาทางการแพทย์ระยะทางไกล(Telemedicine) ให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนที่อยู่ห่างไกล

21 มิถุนายน 2023
356   0

Spread the love

อบจ.เชียงใหม่ต้นแบบนำการรักษาทางการแพทย์ระยะทางไกล(Telemedicine) ให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนที่ห่างไกลโรงพยาบาลขอลของรัฐ

วันที่ 21 มิถุนายน 2566 ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลโป่งแยง (รพ.สต.โป่งแยง) อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารจังหวัดเชียงใหม่พร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากรผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ นำสื่อมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ชมการสาธิตการรักษาทางการแพทย์ระยะทางไกล(Telemedicine) ให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนที่อยู่ห่างไกล โดย อาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการวินิจฉัย การรักษาและการป้องกันโรค รวมถึงการศึกษาวิจัย และเพื่อประโยชน์สำหรับการศึกษาต่อเนื่องของบุคลากรทางการแพทย์

นายกองค์การบริหารจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้รับถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 62 แห่ง ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ กองสาธารณสุข โดย อบจ.เชียงใหม่ มีนโยบายด้านการรักษาสุขภาพและอนามัยของประชาชนพัฒนาศักยภาพ การให้บริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลส่งเสริม”สุขภาพดีใกล้บ้าน”สุขภาพตำบล ในสังกัด อบจ.เชียงใหม่ เพื่อให้ผู้ป่วยที่มีภูมิลำเนาห่างไกลสามารถข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้ทั่วถึง ผ่านการพัฒนาระบบการผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital transformation) โดยแพทย์ทางไกล (Telemedicine) เป็นการลดภาระการเดินทางของผู้ป่วยที่ต้องเดินทางมารับบริการยังโรงพยาบาลอำเภอหรือจังหวัด โดยการให้บริการแพทย์ทางไกลนี้มุ่งเน้นในกลุ่มโรคที่ไม่มีความซับซ้อนหรือโรคเรื้อรังที่ต้องเดินทางไปพบแพทย์เป็นประจำ เช่น ไข้หวัดทั่วไป ความดันโลหิตสูง และสามารถจ่ายยาผ่านตู้ยาอัตโนมัติได้ทันที

สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลบ้านโป่งแยงใน อำเภอแม่ริม ในสังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดเชียงใหม่ มีประชากรใน ความรับผิดชอบ 10,021 คน จาก 10 หมู่บ้าน ซึ่งที่ผ่านมา รพ.สต.บ้านโป่งแยงได้รับสนับสนุนแพทย์จาก โรงพยาบาลนครพิงค์ เพื่อมาให้บริการตรวจรักษา เดือนละ 4 ครั้ง ทุกวันอังคาร โดยต่อมา รพ.สต.บ้านโป่งแยงใน โอนเข้าสังกัด อบจ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2 ต.ค 2565 ทำให้ รพ.นครพิงค์ไม่สามารถสนับสนุนแพทย์มาให้บริการได้ ซึ่งปัจจุบัน อบจ.เชียงใหม่ ได้จ้างแพทย์อาวุโส ที่อยู่นอกระบบราชการ มาให้บริการแทน

ทั้งนี้ก่อนการติดตั้งเครื่องดังกล่าว นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายก อบจ.เชียงใหม่ และทีมผู้บริหาร ผอ.กองสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ ผอ.สำนักช่างและเจ้าหน้าที่ ได้ขึ้นมาดูความพร้อมของ สถานที่ในการจัดวางตู้ตรวจระบบการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) ดูความพร้อมเรื่องการปรับปรุงสิ่งแวดล้อม พร้อม ทั้งได้พบปะผู้นำท้องถิ่น ผู้นำ ท้องที่ และ อสม. เพื่อชี้แจง และประชาสัมพันธ์การนำ เครื่องตรวจระบบแพทย์ ทางไกล (Telemedicine) มาไว้ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโป่งแยงใน เพื่อหวังว่าประชาชนจะได้รับประโยชน์จากการดูและสุขภาพอย่างใกล้ชิดระหว่างหมอและประชาชนในครั้งนี้มากขึ้น

กาญจนา   เกตุทองมา  รายงาน