เกษตรเพื่อชีวิต » รองผู้ว่าฯ เชียงใหม่ นำเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบเครื่องคัดลำไยในพื้นที่อำเภอสันป่าตอง

รองผู้ว่าฯ เชียงใหม่ นำเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบเครื่องคัดลำไยในพื้นที่อำเภอสันป่าตอง

12 มิถุนายน 2023
131   0

Spread the love

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบเครื่องคัดขนาดลำไยแบบตะแกรงร่อน ในพื้นที่อำเภอสันป่าตอง สร้างความมั่นใจ และป้องกันไม่ให้เกษตรกรชาวสวนลำไยถูกเอารัดเปรียบ

วันนี้ (12 มิ.ย 66) นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมคณะทำงานตรวจสอบมาตรฐานเครื่องคัดขนาดลำไยสดตัดขั้ว (รูดร่วง) จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่มีผลผลิตลำไยจำนวนมาก ทำให้เกิดการร้องเรียนจากเกษตรกรและผู้ประกอบการรับซื้อ-ขายลำไย เกี่ยวกับความเที่ยงตรงของเครื่องคัดขนาดลำไยสดตัดขั้ว จึงได้ออกคำสั่งให้แต่งตั้งคณะทำงานออกตรวจสอบมาตรฐานเครื่องคัดขนาดลำไยสดตัดขั้ว หรือรูดร่วง เพื่อดำเนินการตรวจสอบมาตรฐานเครื่องคัดขนาดลำไยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการสร้างความมั่นใจแก่เกษตรกรและผู้รับซื้อลำไยสด รวมถึงลดข้อขัดแย้งระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย

จากนั้น ในช่วงบ่าย นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้นำเจ้าหน้าที่ชั่งตวงวัด กรมการค้าภายใน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกตรวจสอบมาตรฐานเครื่องคัดขนาดลำไยตัดขั้ว หรือรูดร่วง ในพื้นที่อำเภอสันป่าตอง จำนวน 20 เครื่อง เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกษตรกรชาวสวนลำไยถูกเอารัดเปรียบ โดยการตรวจสอบเบื้องต้น เครื่องคัดขนาดลำไยสดตัดขั้วที่ผ่านการทดสอบแล้ว เจ้าหน้าที่ชั่งตวงวัด จะทำการผนึกซีล ชตว. เพื่อป้องกันการดัดแปลงเครื่องภายหลัง พร้อมทั้งติดสติ๊กเกอร์ “ตรวจสอบแล้ว” ประจำปี 2566 จากกองชั่งตวงวัด กรมการค้าภายใน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับเกษตรกร และผู้ประกอบการ ส่วนเครื่องคัดขนาดลำไยที่ไม่ได้มาตรฐาน เจ้าหน้าที่จะแจ้งแก่ผู้ประกอบการว่าให้ทำการแก้ไขให้ถูกต้องและตรวจสอบอีกครั้งก่อนนำมาใช้งานจริง หากพบว่ามีผู้ประกอบการรายใดทำการแก้ไขดัดแปลงเพื่อเอาเปรียบเกษตรกร อาจมีความผิดทางอาญาฐานฉ้อโกง มีโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่จากศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะออกตรวจสอบเครื่องวัดสำหรับคัดขนาดลำไยแบบตะแกรงร่อน ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 500 เครื่อง ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม-สิงหาคม นี้

***********************