ข่าวภาคเหนือ » ปศุสัตว์เชียงใหม่ คุมเข้มการลักลอบนำเข้าเนื้อสัตว์จากต่างประเทศ

ปศุสัตว์เชียงใหม่ คุมเข้มการลักลอบนำเข้าเนื้อสัตว์จากต่างประเทศ

6 มิถุนายน 2023
33   0

Spread the love

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ เฝ้าระวังและปราบปรามการลักลอบนำเข้าเนื้อสัตว์ที่ไม่ได้ผ่านขั้นตอนการตรวจสอบความปลอดภัย ป้องกันการก่อโรคระบาดในสัตว์ที่อาจส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์

วันนี้ (6 มิ.ย. 66) นายสัตวแพทย์อนุสรณ์ หอมขจร ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยในการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์จังหวัดเชียงใหม่ ว่าขณะนี้กรมปศุสัตว์ มีนโยบายเฝ้าระวัง ป้องกัน และปราบปรามการลักลอบนำสินค้าปศุสัตว์เข้าประเทศอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเนื้อสุกร ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ต้องการของตลาด ประกอบกับมีกำลังการผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการ หรือมีราคาเพิ่มขึ้น จึงต้องมีการนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งพบว่าบางส่วนมีการลักลอบนำเข้าเนื้อสุกรที่ไม่ได้ผ่านขั้นตอนการตรวจสอบความปลอดภัย อาจมีความเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายจากสารปนเปื้อน และยังมีโอกาสที่จะนำพาเชื้อก่อโรคในสัตว์เข้ามาในประเทศได้ เช่น โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร และโรคปากและเท้าเปื่อย ซึ่งอาจส่งผลต่อการประกอบอาชีพของเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในประเทศได้

ทั้งนี้ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการตรวจสอบสถานประกอบการประเภทห้องเย็น ร้านค้าเนื้อสุกรในพื้นที่ ร้านหมูกระทะ ร้านปิ้งย่าง และร้านชาบูภายในจังหวัดเชียงใหม่ โดยเข้าตรวจสอบใบอนุญาต ปริมาณเนื้อสุกร เอกสารการเคลื่อนย้าย ปริมาณที่เข้า-ออก ราคาขาย และเก็บตัวอย่าง เพื่อตรวจหาเชื้อโรคระบาดสัตว์ โดยปัจจุบัน พบว่า มีผู้ประกอบการค้าสัตว์และซากสัตว์ที่ขึ้นทะเบียนในระบบของกรมปศุสัตว์ จำนวน 3,279 ราย โดยเฉพาะสุกร ไก่ โค และกระบือ แฃะจากผลดำเนินการที่ผ่านมา พบการกระทำความผิดแจ้งความดำเนินการคดีไม่มีใบอนุญาตการเคลื่อนย้าย จำนวน 1 ราย อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการส่วนใหญ่ได้ให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามกฎหมายเป็นอย่างดี และยังไม่พบการฝ่าฝืนกระทำผิดแต่อย่างใด

นอกจากนี้ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ยังคงตรวจสอบและติดตามการลักลอบนำเข้าเนื้อสัตว์จากต่างประเทศอย่างต่อเนื่องและเข้มงวด หากพบการกระทำความผิดจะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาด พร้อมแนะนำให้ผู้บริโภคเลือกซื้อเนื้อหมูจากแหล่งจำหน่ายที่น่าเชื่อถือและสามารถตรวจสอบแหล่งที่มาได้ ซึ่งกรมปศุสัตว์มีโครงการปศุสัตว์ OK โดยได้มอบตราสัญลักษณ์ให้กับผู้ประกอบการจำหน่ายเนื้อสัตว์ที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อรับรองความปลอดภัยได้มาตรฐาน และสามารถตรวจสอบแหล่งที่มาจากฟาร์มเลี้ยงที่ได้มาตรฐาน

************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่