ข่าวภาคเหนือ » ปภ. เชียงใหม่ ฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะกรณีแผ่นดินไหว ประจำปี 2566

ปภ. เชียงใหม่ ฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะกรณีแผ่นดินไหว ประจำปี 2566

26 พฤษภาคม 2023
24   0

Spread the love

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับภาคีเครือข่ายฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์แผ่นดินไหว ประจำปี 2566

วันนี้ (26 พ.ค. 66) ที่ ห้องประชุมกองร้อยอาสารักษาดินแดน จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1 อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายชัชวาลย์ ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการ “การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรณีแผ่นดินไหว ประจำปี พ.ศ. 2566” รูปแบบการฝึกบนโต๊ะ (Table Top Exercise : TTX) เพื่อจัดทำแผนเผชิญเหตุแผ่นดินไหวในแต่ละระดับ รวมทั้งสร้างความตระหนัก และเตรียมความพร้อมภาคประชาชนในการรับมือกับเหตุการณ์แผ่นดินไหว ตามแนวทางของระบบบัญชาการเหตุการณ์ โดยมี หน่วยงานภาครัฐ ทหาร ตำรวจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 140 คน ครอบคลุมทั้ง 25 อำเภอ เข้าร่วมการฝึก

โดยการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรณีแผ่นดินไหวในวันนี้ เป็นการจำลองที่ตั้งของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดตามแผนเผชิญเหตุแผ่นดินไหวของจังหวัด เพื่อทำการฝึกในรูปแบบการฝึกบนโต๊ะ (Table Top Exercise : TTX) ซึ่งนำสถานการณ์แผ่นดินไหวในพื้นที่ มากำหนดเป็นสถานการณ์สมมุติ เพื่อฝึกการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน ตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในแต่ละระดับ และแผนปฏิบัติการของแต่ละหน่วยงาน ตามลำดับความรุนแรงของเหตุการณ์ เพื่อนำผลการฝึกเป็นข้อมูลไปปรับปรุง ทบทวน แก้ไขแผนปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ นายชัชวาลย์ ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ขอให้ผู้เข้าร่วมการฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะในครั้งนี้ นำประสบการณ์จากการฝึกซ้อมในวันนี้ไปปรับใช้เมื่อเกิดสถานการณ์ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการโต้ตอบสถานการณ์อย่างเป็นระบบ ลดผลกระทบ ความสูญเสีย ที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สินและชีวิตของพี่น้องประชาชนต่อไป

///////////////