แวดวงการศึกษา » ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับผู้ประกอบการพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ คว้ารางวัล Product Champion 2565 “อาหารพื้นถิ่นภาคเหนือ”

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับผู้ประกอบการพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ คว้ารางวัล Product Champion 2565 “อาหารพื้นถิ่นภาคเหนือ”

12 พฤษภาคม 2023
51   0

Spread the love

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับผู้ประกอบการพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่คว้ารางวัล Product Champion 2565 “อาหารพื้นถิ่นภาคเหนือ”

อาจารย์ ดร.อัครสิทธิ์  บุญส่งแท้ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทน. จัดการอบรมสัมมนาให้ความรู้และสร้างความมั่นใจเรื่องการฉายรังสีในอาหาร เพื่อสร้างโอกาส เพิ่มมูลค่าธุรกิจ ภายใต้กิจกรรมเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างมูลค่าให้กับอาหารพื้นถิ่นด้วยการฉายรังสี เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 และวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมเอื้องคำ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้แก่ผู้ประกอบการและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน พร้อมเปิดโอกาสให้ส่งผลิตภัณฑ์ “อาหารพื้นถิ่น” พื้นที่ภาคเหนือ เข้าร่วมโครงการประกวดรางวัล Product Champion 2565 นั้น

ขณะนี้สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ตัดสินผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 131 ผลิตภัณฑ์ โดยมีเกณฑ์พิจารณาที่สำคัญคือ เป็นสินค้าที่มีเอกลักษณ์ชุมชน และสามารถใช้รังสีในการยกระดับคุณภาพหรือมูลค่า เพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้ ประกอบด้วยจุดดำเนินการ 3 จุด ได้แก่ จุดดำเนินการที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จุดดำเนินการที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และจุดดำเนินการที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

โดย จุดดำเนินการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ สตรอเบอรี่อบแห้ง นางสาวพิสมัย  รอดสวาสดิ์ จาก ฮานาดะฟาร์ม จ.เชียงใหม่ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ น้ำพริกข่า นางเนตรนภา  เจียตระกูล จาก น้ำพริกข่า ยายบัวจันทร์ จ.เชียงใหม่ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ลูกอมขิง Bigmatch นายธีรวัฒน์  ธิติไกรกุล จาก หจก.ธิติพูนผล จ.เชียงใหม่

สำหรับจุดดำเนินการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย รางวัลชนะเลิศ และรางวัลรองชนะเลิศ ไม่มีผลิตภัณฑ์ใดถึงเกณฑ์ที่ได้รับรางวัล ส่วนรางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ ผลิตภัณฑ์แยมสามสหายล้านนา จากห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านไม้หอม โฮม แอนด์ ฟาร์ม จ.เชียงราย และผลิตภัณฑ์ ข้าวเหนียวเขี้ยวงู จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรแปรรูปข้าวปลอดภัยแบบยั่งยืน แม่จัน จ.เชียงรายส่วนจุดดำเนินการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ แป้งกล้วยไข่ จาก คุณอัญชลีพร แสงเอี่ยม จ.กำแพงเพชร รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ชาเกสรกล้วยไข่ ชาหัวปลีกล้วยไข่ จาก คุณสุกัญญา จันทะเกตุ จ.กำแพงเพชร รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ น้ำพริกน้ำย้อยไข่เค็ม จาก คุณณัฐกานต์ พงษ์สุวรรณ จ.กำแพงเพชร

ทั้งนี้จะได้มีพิธีมอบรางวัล Product Champion 2565 (ภาคเหนือ) ในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมอาคารเครื่องเร่งอานุภาค สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) คลอง 5 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ผู้สนใจสามารถติดตามชมการถ่ายทอดสดได้ทาง Facebook Fanpage : สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป โดยผู้ชนะเลิศในแต่ละจุดดำเนินการจะได้รับเงินรางวัล มูลค่า 10,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 และ 2 รวมถึงรางวัลชมเชย จะได้รับโล่และใบประกาศจากสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)