ข่าวภาคเหนือ » สุโขทัย มีผู้เสียชีวิตจากโควิด 19 แล้ว 1 ราย

สุโขทัย มีผู้เสียชีวิตจากโควิด 19 แล้ว 1 ราย

3 พฤษภาคม 2021
385   0

Spread the love

สุโขทัย มีผู้เสียชีวิตจากโควิด 19 แล้ว 1 ราย

จากการเปิดเผย ของนายแพทย์ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ถึงกรณี ผู้เสียชีวิต 1 ราย จากการติดเชื้อโควิต 19 มีภูมิลำเนาอยู่ที่ ตำบลวังไม้ขอน อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย เพศชาย อายุ 68 ปี  ซึ่งผู้ป่วยรายนี้มีโรคประจำตัว เบาหวาน ความตันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง ภาวะปอดอุดกั้นเรื้อรัง(หรือถุงลมโป่งพอง) และมีประวัติสูบบุหรี่ ประวัติเสี่ยงของการติดเชื้อโควิด 19 ของผู้เสียชีวิตรายนี้ คือ ลูกชาย (ผู้ป่วยรายที่ 6 เดินทางกลับจากจังหวัดเชียงใหม่ติดเชื้อโควิด 19  โดยประวัติการรักษาวันที่ 19 เมษายน 2560 ผลพบเชื้อโควิด 19 เข้ารับการรักษาที่ โรงพยาบาลสวรรคโลก  เนื่องจากผู้ป่วยรายนี้มีโรคประจำตัวจึงถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ในวันที่ 20 เมษายน 2564 เข้ารับการรักษาที่หอผู้ป่วยสำหรับดูแลผู้ป่วยโดวิดเฉพาะ (Cohort ward) ได้รับการดูแล จากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ได้รับยาต้านไวรัส Favipirarvir โดยจะไห้ยาครบในวันที่ 30 เมษายน 2564 แต่ในวันที่ 29 เมษายน 2564 อาการทรุดลง ต้องให้อ๊อกชิเจนและใส่ท่อช่วยหายใจ พบว่าปอด ทำงานไม่ได้เนื่องจากเชื้อลงไปที่ปอด แพทย์ได้ให้การรักษาและติดตามอาการอย่างใกล้ชิด ผู้เสียชีวิตไม่ตอบสนอง ต่อการรักษาและเสียชีวิตลงในวันนี้ วันที่ 2 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.45 น.

สำหรับผู้เสียชีวิตรายนี้ติเชื้อยาจากการสัมผัสใกล้ชิดกับคนในครอบครัว ที่มีประวัติเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงและมีโรคประจำตัวโดยเฉพาะโรคถุงลมโป่งพอง ทำให้เมื่อติดเชื้อจึงมีความรุนแรงของโรคเพิ่มขึ้นและทำให้เสียชีวิต จังหวัดสุโขทัย จึงขอให้ประชาชนเฝ้าระวังและป้องกันตนเองไม่นำเชื้อมาแพร่สู่คนในครอบครัว และให้ปฏิบัติคนตามมาตรการที่ทางจังหวัดสุโขทัยกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะในผู้สัมผัสใกล้ชิดป่วยโควิด 19 หรือกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงเมื่อเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ให้ราบงานตัวต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ทันที กรอกแบบฟอร์ม Save สุโขทัย และกักกันตัวเป็นระยะเวลา 4 วัน พร้อมเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด 19 คามเกณฑ์ที่กำหนด

สรุปสถานการณ์โควิด 19 ระบาดระลอกใหม่ ตั่งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ของจังหวัดสุโขทัย ในวันนี้ 2 พฤษภาคม 2564 ผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ 0 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 92 ราย กำลังรักษา 72 ราย รักษาหายกลับบ้าน 20 ราย ตรวจหาเชื้อ 4,338 ราย ผลตรวจไม่พบเชื้อ 4,246 ราย ล่าสุดมีผู้ป่วยโควิด 19 ที่รักษาตัวในโรงพยาบาลในจังหวัดสุโขทัย เสียชีวิต 1 ราย

ฤดี ธนวณิชย์วรชัย สุโขทัย