เกษตรเพื่อชีวิต » “เกษตรเชียงใหม่ชวนชิมส้ม ชมธรรมชาติ ยลต้นบุนนาคอายุกว่า 550 ปี ที่อำเภอแม่แตง”

“เกษตรเชียงใหม่ชวนชิมส้ม ชมธรรมชาติ ยลต้นบุนนาคอายุกว่า 550 ปี ที่อำเภอแม่แตง”

26 เมษายน 2023
209   0

Spread the love

“เกษตรเชียงใหม่ชวนชิมส้ม ชมธรรมชาติ ยลต้นบุนนาคอายุกว่า 550 ปี ที่อำเภอแม่แตง”


วันที่ 26 เมษายน 2566 นายเจริญ พิมพ์ขาล เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมนายรัตน์ ผุสดี รักษาการกลุ่มอารักขาพืข ส่งเสริมการผลิตส้มตามระบบปลอดภัย ณ ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายอโนทัย เกื้อปัญญา เกษตรอำเภอแม่แตง พร้อมนาง อำไพ รัตนธรรมเกษตรกรต้นแบบร่วมให้ข้อมูลดำเนินงาน


อำเภอแม่แตงมีพื้นที่การผลิตส้มอยู่ในตำบลป่าแป๋จำนวน 356 ไร่ที่ผ่านมากรมส่งเสริมการเกษตรส่งเสริมการผลิตส้มตามระบบปลอดภัย ดังเกษตรกรตังอย่างที่ตำบลป่าแป๋ที่ผลิตส้มระบบปลอดภัยGAP บนพื้นที่ 30ไร่ มากว่า 10 ปี และจำหน่ายผ่านระบบออนไลน์ จุดเด่นชองสวนแห่งนี้นอกจะมีผลผลิตที่ปลอดภัย ยังเปิดเป็นที่พัก สำหรับนักท่องเที่ยว ทั้งมาเยี่ยมเยือนท่านจะได้ ชิมส้ม ชมธรรมชาติ ยลต้นบุนนาคอายุกว่า 550 ปี ส่วนอาหารมีทั้งผลิตภัณฑ์จากส้ม เบเกอรี่ แยมส้ม กาแฟ ล้วนทำมาจากผลผลิตในสวน และยังต่อยอดร่วมกับทางมหาวิทยาลัย แปรรูปดอกบุนนาค ตากแห้งทำเป็นชาที่มีสรรพคุณต่อผิวพรรณ แก้ร้อนใน เป็นต้น
เกษตรอำเภอแม่แตงกล่าวว่าทางสวนผลิตส้มแห่งนี้เป็นสวนเกษตรเชิงท่องเที่ยว ผลิตตามระบบGAPให้ความสำคัญการผลิตพืชปลอดภัยทั้งระบบ และปรับสวนเปิดรับนักท่องเที่ยวพร้อมที่พักและอาหารปลอดภัยขอเชิญท่านที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่วำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง หมายเลขโทรศัพท์ 0927846662