ข่าวภาคเหนือ » รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 3 มอบถุงยังชีพให้หน่วยงาน และประชาชนที่อพยพจากเหตุการณ์สู้รบระหว่างทหารกะเหรี่ยง KNU กับทหารเมียนมา บ้านแม่สามแลบ จ.แม่ฮ่องสอน

รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 3 มอบถุงยังชีพให้หน่วยงาน และประชาชนที่อพยพจากเหตุการณ์สู้รบระหว่างทหารกะเหรี่ยง KNU กับทหารเมียนมา บ้านแม่สามแลบ จ.แม่ฮ่องสอน

2 พฤษภาคม 2021
284   0

Spread the love

รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 3 มอบถุงยังชีพให้หน่วยงาน และประชาชนที่อพยพจากเหตุการณ์สู้รบระหว่างทหารกะเหรี่ยง KNU กับทหารเมียนมา บ้านแม่สามแลบ จ.แม่ฮ่องสอน

พันเอก ชูศักดิ์  ธีรากิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย  ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36  และประชาชนในพื้นที่ปลอดภัย บ้านห้วยกองก้าด ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จ.แม่ฮ่องสอน จากเหตุการณ์ กองกำลังกะเหรี่ยง KNU สนธิกำลังร่วมกับกองกำลังกะเหรี่ยง KNLA เข้าโจมตีฐานซอแลท่าของทหารพม่า พัน คร.341  บริเวณด้านตรงข้าม บ้านแม่สามแลบ ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 27 เม.ย.64 ผ่านมา ทำให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง และฝ่ายปกครองอำเภอสบเมย เร่งอพยพราษฎรบ้านแม่สามแลบออกจากพื้นที่เข้าไปอยู่ที่โรงเรียนบ้านแม่กองก้าด ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย

จากนั้น รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 3 ได้เข้าตรวจเยี่ยมหน่วยความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนริมฝั่งแม่น้ำสาละวิน พร้อมกันนี้ได้มอบถุงยังชีพ อาหาร เครื่องดื่ม และหน้ากากอนามัย ให้กับหน่วยงานความมั่นคง หน่วยงานราชการ และประชาชนที่อพยพมาจากเหตุการณ์สู้รบ ฯ ที่ บ้านแม่สามแลบ และ บ้านห้วยกองก้าด ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ทั้งนี้ช่วงที่เกิดเหตุการณ์สู้รบระหว่างทหารกะเหรี่ยง KNU กับทหารพม่า ฝั่งตรงข้ามบ้านแม่สามแลบ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 ได้ส่งกำลังพลของหน่วยพร้อมรถยนต์ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่เข้าช่วยเหลือเคลื่อนย้ายราษฎรไทยบ้านแม่สามแลบไปและส่งรถผลิตน้ำดื่มสะอาดจำนวน 1 คัน ไปให้การช่วยเหลือบริการน้ำดื่มสะอาดแก่ราษฎรไทยที่พื้นที่ปลอดภัย โรงเรียนบ้านห้วยกองก้าด อย่างทั่วถึงและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดน