ข่าวภาคเหนือ » ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ทหารพราน 36 ฝ่ายปกครองด่านชายแดน ไทย-เมียนมา บริเวณช่องทางบ้านห้วยต้นนุ่น ต.แม่เงา อ.ขุนยวม

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ทหารพราน 36 ฝ่ายปกครองด่านชายแดน ไทย-เมียนมา บริเวณช่องทางบ้านห้วยต้นนุ่น ต.แม่เงา อ.ขุนยวม

2 พฤษภาคม 2021
229   0

Spread the love

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ทหารพราน 36 ฝ่ายปกครองด่านชายแดน ไทย-เมียนมา บริเวณช่องทางบ้านห้วยต้นนุ่น ต.แม่เงา อ.ขุนยวม

นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ทหารพราน เจ้าหน้าที่ อส. เจ้าหน้าที่อุทยาน และป่าไม้ ที่ปฏิบัติหน้าที่ ประจำด่าน บริเวณจุดผ่อนปรนช่องทางบ้านห้วยต้นนุ่น ตำบลแม่เงา อำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอน หรือช่องทาง บีพี 13  ซึ่งเป็นช่องทางจุดผ่อนปรนการค้าชั่วคราวระหว่างไทยกับเมียนมา ปัจจุบันจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้มีการปิดด่านชั่วคราว ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19

สำหรับจุดผ่อนปรนช่องทางบ้านห้วยต้นนุ่น เป็นจุดผ่อนปรนการค้าชายแดน ไทยกับเมียนมา โดยในอนาคตจังหวัดแม่ฮ่องสอน จะมีการผลักดันให้จุดผ่อนปรนแห่งนี้ ให้เป็นจุดการค้าชายแดนที่สำคัญของจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยจะยกระดับเป็นด่านถาวร และประกาศให้เป็นเขตเศรษฐกิจพื้นที่พิเศษ เนื่องจากมีศักยภาพ ที่จะทำให้เกิดการค้าและการลงทุนชายแดน ซึ่งจะส่งผลต่อเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศ ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งจะทำให้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ เดินทางเพิ่มมากขึ้น และสร้างรายได้ให้กับจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตลอดจนเป็นการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวและจุดการค้าที่สำคัญของไทยต่อไป