พากินพาเที่ยว » ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดสุโขทัยเพื่อเตรียมรับนักท่องเที่ยวในเทศกาลสงกรานต์วิถีใหม่

ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดสุโขทัยเพื่อเตรียมรับนักท่องเที่ยวในเทศกาลสงกรานต์วิถีใหม่

4 เมษายน 2021
441   0

Spread the love

ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัย  เตรียมรับนักท่องเที่ยวในเทศกาลสงกรานต์วิถีใหม่

นางสาวณัฐธ์ภัสส์ ยงใจยุทธ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานที่ท่องเที่ยวภายในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย เพื่อรับทราบข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดสุโขทัย พร้อมชมโบราณสถานที่สำคัญภายในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย และอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย  เพื่อเตรียมรับนักท่องเที่ยวในเทศกาลสงกรานต์วิถีใหม่

ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า จากการที่ นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมของวัดซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในจังหวัดลำปาง ตาก และสุโขทัย ระหว่างวันที่ 2 – 4 เมษายน 2564  เนื่องจากรัฐบาลได้ออกมาตรการผ่อนคลายสถานการณ์โควิด-19 โดยอนุญาตให้ประชาชนสามารถเดินทางระหว่างจังหวัดเพื่อการท่องเที่ยว และปฏิบัติศาสนกิจได้ตามปกติ แต่ยังต้องดำเนินมาตรการควบคุมโรคโควิด – 19  อย่างเคร่งครัด  จึงได้ลงพื้นที่ติดตามความพร้อมของวัดที่จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงพระพุทธศาสนา เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนหันมาให้ความสนใจ และเกิดจิตสำนึกในการร่วมกันทำนุบำรุง

โดยที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าชมอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย และรับฟังบรรยายประวัติศาสตร์สมัยกรุงสุโขทัย และชมโบราณสถานภายในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย เช่น วัดพระพายหลวง หอพระพุทธสิริมารวิชัย วัดศรีสวาย วัดมหาธาตุ วัดชนะสงคราม พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช สถานที่จัดงานประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟจังหวัดสุโขทัย ตลอดจนวัดช้างล้อม อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

cr สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย