เกษตรเพื่อชีวิต » เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ชวนบริโภคหอมแดงดอยเต่าคุณภาพดีมีราคา

เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ชวนบริโภคหอมแดงดอยเต่าคุณภาพดีมีราคา

8 มีนาคม 2023
90   0

Spread the love

เกษตรเชียงใหม่ชงนซื้อหอมแดงดอยเต่าคุณภาพดีมีราคา

วันที่ 8 มีนาคม 2566 นายเจริญ พิมพ์ขาล เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การเก็บเกี่ยวหอมแดง โดยนางสาวพีรดี เหมวิรัช เกษตรอำเภอแม่ออน รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอดอยเต่า นายปรีชา ปาสอน ประธานศพก.อ.ดอยเต่า เกษตรกรเจ้าของแปลงร่วมให้ข้อมูลการผลิต

 


จังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่ปลูกหอมแดงจำนวน 8,406 ไร่ ผลผลิตประมาณ 31,440 ตัน ปลูกมากที่อำเภอแม่แจ่ม จอมทอง ฮอด ดอยเต่า ช่วงปลูกถึงเก็บเกี่ยวตั้งแต่เดือนธันวาคม-เมษายน ใช้เวลาประมาณ 2 เดือนครึ่งราคาผลผลิตสดที่เกษตรกรขายได้อยู่ในช่วง 15- 12 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งเกษตรกรเจ้าของแปลงกล่าวว่าตนปลูกหอมแดงบนพื้นที่ 2 ไร่ แหล่งหัวพันธุ์นำมาจาก อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยเกษตรกรจะเก็บดอกหอม จำหน่ายในช่วงพัฒนาหัวเป็นผลพลอยได้ ประมาณ 3 ครั้ง ราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 3-20 บาท เพราะการเด็ดดอกหอมออกนั้น จะทำให้หอมแดงที่ได้มีขนาดหัวใหญ่ น้ำหนักดี ซึ่งขณะนี้แปลง2ไร่ของตนกำลังเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ 10,000 กิโลกรัม โดยมีพ่อค้ามารับซื้อหน้าสวนกิโลกรัมละ 13 บาท และราคาจะอยู่ที่ระยะเวลาที่หอมแดงให้ผลผลิต

นางสาวพีรดี เหมวิรัช เกษตรอำเภอแม่ออน รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอดอยเต่าเปิดเผยว่า อำเภอดอยเต่าเป็นแหล่งผลิตหอมแดงคุณภาพแหล่งใหญ่ เป็นการใช้พื้นที่ทางการเกษตรสร้างมูลค่าโดยหมุนเวียนเปลี่ยนชนิดพืชจึงไม่ทำให้เกิดการสะสมของโรคและแมลง โดยจะปลูกหอมแดง สลับข้าวโพด ถั่วแระญี่ปุ่น มันม่วง เป็นต้น หมุนเวียนกันไป และหอมแดงในพื้นที่ค่อนข้างให้ผลผลิตสูงบางที่สูงถึง10,000 กิโลกรัมต่อไร่ และในปีการผลิตนี้เกษตรกรได้ราคาเป็นที่พอใจสร้างรายได้แก่ภาคการเกษตรในพื้นที่อำเภอดอยเต่าไม่ต่ำกว่า 50.96 ล้านบาท