ข่าวภาคเหนือ » เชียงใหม่ จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

เชียงใหม่ จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

28 กุมภาพันธ์ 2023
25   0

Spread the love

จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา 28 กุมภาพันธ์-6 มีนาคม นี้

วันนี้ (28 ก.พ. 66) นายสุทธิภัทร์พงศ์ สมคำ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและกิจการพิเศษ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยในการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์จังหวัดเชียงใหม่ว่า จังหวัดเชียงใหม่ และคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2566 จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ งดเว้นอบายมุข ทำบุญตักบาตร ถวายสังฆทาน สวดมนต์ และฟังพระธรรมเทศนา ณ วัดทุกวัดใกล้บ้าน เพื่อร่วมกันปฏิบัติเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันมาฆบูชา

และในวันจันทร์ ที่ 6 มีนาคม 2566 ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีสวดมนต์ ฟังพระธรรมเทศนา และเวียนเทียน ณ วัดศูนย์กลางระดับจังหวัด 2 แห่ง ได้แก่ วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร และวัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง และวัดพระอารามหลวง 5 แห่ง ได้แก่ วัดพระธาตุดอยสุเทพ ราชวรวิหาร วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง วัดศรีโสดา พระอารามหลวง และวัดสวนดอก พระอารามหลวง รวมถึงวัดทุกวัดใกล้บ้าน นอกจากนี้ ขอความร่วมมือสถานบันเทิงเริงรมย์ งดการจำหน่ายเครื่องดื่มของมึนเมาทุกชนิดในวันมาฆบูชา