ข่าวภาคเหนือ » องค์กรสงเคราะห์ทหารผ่านศึก มอบบ้านหลังใหม่ – สร้างขวัญกำลังใจให้วีรบุรุษผู้กล้าทหารผ่านศึกฯ จ.สุโขทัย

องค์กรสงเคราะห์ทหารผ่านศึก มอบบ้านหลังใหม่ – สร้างขวัญกำลังใจให้วีรบุรุษผู้กล้าทหารผ่านศึกฯ จ.สุโขทัย

23 กุมภาพันธ์ 2023
94   0

Spread the love

องค์กรสงเคราะห์ทหารผ่านศึก มอบบ้านหลังใหม่ – สร้างขวัญกำลังใจให้วีรบุรุษผู้กล้าทหารผ่านศึกฯ จ.สุโขทัย


เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 พลตรี กฤษณะ ภู่ทอง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39/หัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เขตพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีมอบบ้านพักอาศัย ตามโครงการ “ปลูกด้วยรัก พักด้วยใจ” ให้กับ สิบตรี บุญมา บุญจันทร์ ทหารผ่านศึก บัตรชั้นที่ 4 เลขที่ 0150232/34 ในพื้นที่ หมู่ที่ 8 ตำบลเกาะตาเลี้ยง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย พร้อมกับมอบเงินบำรุงชีพ และเครื่องอุปโภค – บริโภค เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้กับทหารผ่านศึก และครอบครัวทหารผ่านศึก ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของผู้บัญชาการทหารบก ที่ให้ความสำคัญกับการให้การสงเคราะห์แก่ทหารผ่านศึก โดยเฉพาะด้านสวัสดิการและด้านที่อยู่อาศัย


ซึ่งโครงการ “ปลูกด้วยรัก พักด้วยใจ” เป็นโครงการสร้างที่พักอาศัยให้แก่ทหารผ่านศึกนอกประจำการที่มีฐานะยากจนและมีความเดือดร้อนไม่มีที่อยู่อาศัย หรือมีบ้านพักอาศัยที่ชำรุดทรุดโทรมให้มีคุณภาพชีวิตด้านที่อยู่อาศัยให้ดีมากขึ้น
ในการนี้ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 ได้ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนถึงประสบการณ์อันภาคภูมิใจที่ได้ปกป้องผืนแผ่นดินไทย พร้อมกับให้คำแนะนำการดูแลทหารผ่านศึกที่เป็นผู้ป่วยพิการทุพพลภาพ (ผู้ป่วยติดเตียง) นับว่าเป็นการดูแลคุณภาพชีวิตและเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึกให้เป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนต่อไป เพราะเรา “ไม่เคยทิ้งใครไว้ข้างหลัง”