ข่าวภาคเหนือ » จังหวัดเพชรบูรณ์ ซ้อมแผนและขั้นตอนการใช้รพ.สนาม ก่อนเปิดใช้จริง

จังหวัดเพชรบูรณ์ ซ้อมแผนและขั้นตอนการใช้รพ.สนาม ก่อนเปิดใช้จริง

30 เมษายน 2021
244   0

Spread the love

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  มณฑลทหารบกที่ 36 อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์ กองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ฝึกซ้อมแผนการ และขั้นตอนการให้บริการผู้ป่วยโควิด 19  ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมหากมีความจำเป็นต้องเปิดใช้โรงพยาบาลสนาม ในกรณีที่ผู้ป่วยมีจำนวนเพิ่มขึ้น  และเพื่อจะได้รับทราบปัญหาอุปสรรคในการขนย้ายผู้ป่วย   โดยมีนางสาวฐิติลักษณ์ คำพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจความพร้อมในการฝึกซ้อมดังกล่าว

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า วันนี้เป็นการซักซ้อมการปฏิบัติการจริงของของการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ มายังโรงพยาบาลสนาม โดยซักซ้อมในทุกขั้นตอน ตั้งแต่เมื่อผู้ป่วยเดินทางมาถึงโรงพยาบาลสนาม การดำเนินการของทีมต่าง ๆ ในการให้บริการผู้ป่วย  การแต่งกายของเจ้าหน้าที่ขณะปฏิบัติงาน การซักซ้อมความเข้าใจ การดูแลผู้ป่วย การให้คำแนะนำ และการปฏิบัติตัวของผู้ป่วย ขณะอยู่ในโรงพยาบาลสนาม  ซึ่งเป็นการสนธิกำลังระหว่างเจ้าหน้าที่พยาบาล  บุคลากรทางการแพทย์  และตำรวจ ทหาร อาสาสมัครรักษาดินแดน เป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

โดยโรงพยาบาลสนาม จัดแบ่งเป็นสัดส่วนชาย/หญิง จะไม่อนุญาตให้ญาติ หรือผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าไป ในพื้นที่ สถานที่จัดตั้งโรงพยาบาลสนามโดยเด็ดขาด ทั้งนี้กรณีญาติผู้ป่วย ต้องการส่งอาหาร สามารถส่งได้ โดยฝากไว้ได้บริเวณหน้าประตู ตามเวลาการเข้าไปให้บริการส่งอาหารของรถบริการขนส่งอาหาร ซึ่งจะนำเข้าไปส่งให้ตามรอบอาหารซึ่งมีวันละ 3 รอบ

ทั้งนี้หลังจากดำเนินการซักซ้อมแล้วเสร็จ ได้หารือปรับขั้นตอนบางขั้นตอน ให้มีระยะเวลาน้อยลง ลดการสัมผัสผู้ป่วย ลดเวลาในการอธิบายในบางขั้นตอน โดยจะจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ประกอบ เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าใจง่ายขึ้น และใช้เวลาน้อยลง โดยจะประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ก่อนจะเดินทางมาที่โรงพยาบาลสนาม และสื่อประชาสัมพันธ์จุดให้บริการ ณ บริเวณโรงพยาบาลสนาม ซึ่งในภาพรวมการฝึกซ้อมในวันนี้ เรียบร้อยดี

สำหรับโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ยังคงสามารถรองรับผู้ป่วยโควิด 19 ได้อยู่ แต่หากมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากเกินขีดความสามารถของโรงพยาบาลหลัก โรงพยาบาลสนามแห่งนี้ก็สามารถเปิดให้บริการได้ทันที โดยรองรับผู้ป่วยได้ประมาณ 80 เตียง.

Cr พรสวรรค์  อุทัยวงศ์ /ภาพ/ข่าว