ข่าวภาคเหนือ » สสจ. เชียงใหม่ เผย ผู้ป่วยจาก PM2.5 เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ในกลุ่มโรคตาอักเสบ และผิวหนังอักเสบ

สสจ. เชียงใหม่ เผย ผู้ป่วยจาก PM2.5 เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ในกลุ่มโรคตาอักเสบ และผิวหนังอักเสบ

21 กุมภาพันธ์ 2023
104   0

Spread the love

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เผยสถานการณ์ผู้ป่วยจาก PM2.5 เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ในกลุ่มผู้ป่วยโรคตาอักเสบ และโรคผิวหนังอักเสบ ขณะที่ “ห้องปลอดฝุ่น” มีแล้วเกือบ 200 ห้อง พร้อมเพิ่มให้ครอบคลุมทั้ง 25 อำเภอ ตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

วันนี้ (21 ก.พ. 66) นายธนิสร ธิติปภาดา หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยในการแถลงข่าวสื่อมวลชลประจำสัปดาห์จังหวัดเชียงใหม่ ถึงสถานการณ์ผู้ป่วยจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งประกอบด้วย 4 กลุ่มโรค ได้แก่ กลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจ, กลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง, กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ และกลุ่มโรคตาอักเสบ

โดยข้อมูลจากระบบการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากปัญหาหมอกควัน (SMOG-Epinorth) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ สัปดาห์ที่ 1-7 เริ่มจากเดือน มกราคม 2566 พบว่า มีเพียงผู้ป่วยกลุ่มโรคตาอักเสบ และผิวหนังอักเสบ ที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ซึ่งแนวทางการดำเนินการดูแลกลุ่มเปราะบางและกลุ่มผู้ป่วยดังกล่าวในช่วงสถานการณ์ช่วงวิกฤต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการให้หน่วยบริการสุขภาพทุกแห่งออกติดตามเยี่ยมบ้านและให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวผ่านกลไกทีม 3 หมอ ซึ่งมีครอบคลุมอยู่ในทุกพื้นที่

สำหรับข้อมูลการดำเนินการ “ห้องปลอดฝุ่น” ขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่ มีสมาชิกเจ้าร่วมโครงการห้องปลอดฝุ่น จำนวน 232 หน่วยงาน มีห้องปลอดฝุ่นทั้งหมด 199 ห้อง อยู่ในโรงพยาบาล สถานบริการสาธารณสุข 153 ห้อง ในอาคารสำนักงาน สถานที่ราชการ 43 ห้อง ในสถานศึกษา มหาวิทยาลัย 2 ห้อง และในร้านอาหารเครื่องดื่ม 1 ห้อง ด้าน นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จำนวนห้องปลอดฝุ่นที่มีอยู่ในขณะนี้ เป็นจำนวนที่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน และจากสถานการณ์ค่าฝุ่นที่มักจะสูงขึ้นในช่วงเวลาเย็น จังหวัดเชียงใหม่ จึงจะได้มีการขับเคลื่อนห้องปลอดฝุ่นลงสู่ครัวเรือน ชุมชน และโรงเรียน เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน ควบคู่ไปกับการเพิ่มห้องปลอดฝุ่นให้มีความครอบคลุมทั้ง 25 อำเภอ ตามนโยบายของนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ที่มุ่งหวังให้ประชาชนเข้าถึงห้องปลอดฝุ่นได้ง่ายและสามารถป้องกันตนเองจาก Pm2.5