ข่าวภาคเหนือ » สุโขทัย ค่าฝุ่น PM 2.5 เกินค่าเริ่มมีผลต่อสุขภาพ

สุโขทัย ค่าฝุ่น PM 2.5 เกินค่าเริ่มมีผลต่อสุขภาพ

21 กุมภาพันธ์ 2023
58   0

Spread the love

สุโขทัย ค่าฝุ่น PM 2.5 เกินค่าเริ่มมีผลต่อสุขภาพ


จากสภาพอากาศในช่วงนี้ ในจังหวัดสุโขทัย พบฝุ่นละออง PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการเผาทั้งเผ่าหญ้า การเผาวัสดุทางการเกษตร รวมถึงการเผาในพื้นที่ป่าเพื่อหาของป่าเช่นผักหวาน ณ ขณะนี้ในจังหวัดสุโขทัย บริเวณจุดวัดคุณภาพอากาศ ที่ ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย วัดค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน2.5 ( PM 2.5) เกินค่ามาตรฐาน อยู่ที่ 192 AQI ค่า PM 2.5 อยู่ที่ 87 ยังคงมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้น ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน


ที่บริเวณตลาดสดเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ประชาชนยังคงออกมาใช้ชีวิตตามปกติ โดยการใส่หน้ากากอนามันเพื่อป้องกันตนเองจากเชื้อโรคและละอองฝุ่น แม่ค้าขายผลไม้ที่ตลาดสดเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี กล่าวว่า ปัญหาฝุ่นละออง และค่า PM 2.5 ที่มีค่าเพิ่มมากขึ้น เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพของตนเองบ้างโดยในช่วงนี้จะมีอาการระคายคอ เริ่มมีอาการคล้ายหวัด ก็ต้องหาวิธีป้องกันใส่หน้ากากอนามัยอยู่ตลอดเวลา แต่เพราะมีอาชีพค้าขาย จึงจำเป็นต้องใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางอากาศที่มีฝุ่นละอองแบบนี้


ขณะที่ทางจังหวัดสุโขทัย ได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนและเกษตรกร ให้งดการเผาทั้งวัสดุทางการเกษตร และการเผาเศษขยะที่อยู่ตามบ้าน อีกทั้ง ให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวของออกทำความเข้าใจกับประชาชนให้ลดการเผาวัสดุต่างๆ และหางประชาชนพบเห็นการเผาเช่นเผาตอซังข้าว เผาเศษอ้อย ให้แจ้งไปยังหน่วงงานราชการที่เกี่ยวข้องทันที่เพื่อที่จะดำเนินการตามกฏหมายต่อไป
cr ฤดี ธนวณิชย์วรชัย จังหวัดสุโขทัย