ข่าวภาคเหนือ » นายอำเภอดอยเต่า ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)

นายอำเภอดอยเต่า ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)

21 กุมภาพันธ์ 2023
64   0

Spread the love

นายอำเภอดอยเต่า ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)


นายเพิ่มศักดิ์ ศรีสวัสดิ์ นายอำเภอดอยเต่า ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบงตันอำเภอดอยเต่า พร้อมจัดกิจกรรมการจัดทำแนวกันไฟให้กับป่าชุมชนตำบลบงตัน โดยมีภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้ง ผู้นำท้องถิ่น/ท้องที่ ชรบ. อส. กำนัน ผญบ. นักเรียน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม


นอกจากนี้นายอำเภอดอยเต่ายังได้จัดการประชุมศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบงตันด้วย เพื่อนำเสนอข้อมูลปัญหา/อุปสรรค แจ้งข้อสั่งการและนโยบายการแก้ไขปัญหาของ จ.เชียงใหม่ แผนการดำเนินงาน และการปรับแผนให้เข้ากับสถานการณ์ในแต่ละห้วง

ขณะเดียวกันนายเพิ่มศักดิ์  ศรีสวัสดิ์ นายอำเภอดอยเต่า พร้อมด้วยเกษตรอำเภอดอยเต่า และกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลบงตัน เยี่ยมและติดตามการรับซื้อเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร หลังจากที่มีการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรหยุดเผาแล้วนำมาขายให้แก่โรงงานผลิตชีวมวลอัดแท่ง เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตสู่การทำการเกษตรแบบปลอดการเผา ลดปัญหามลพิษทางอากาศฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) โดยมีตัวแทน หจก.สยาม เมนเทแนนซ์ แอนด์ เซอร์วิส ร่วมให้ข้อมูล ณ หมู่ 1 ตำบลบงตัน อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่