ข่าวภาคเหนือ » กระทรวงการคลัง ปรับแนวทางการใช้งาน “โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ”

กระทรวงการคลัง ปรับแนวทางการใช้งาน “โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ”

31 มกราคม 2023
114   0

Spread the love

กระทรวงการคลัง ปรับแนวทางการตรวจสอบผลการลงทะเบียนและการใช้จ่าย “โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ” เพิ่มช่องทางอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างครอบคลุม

วันนี้ (31 ม.ค. 66) ดร.ปราโมทย์ บุญตันจีน ผู้อำนวยการกลุ่มงานนโยบายและเศรษฐกิจ สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยในการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์จังหวัดเชียงใหม่ ว่า ตามที่คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม ได้เปิดให้ลงทะเบียน “โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2566” เมื่อวันที่ 5 กันยายน – 31 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา พบว่า จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้ลงทะเบียนจำนวน 362,305 คน ซึ่งมากเป็นลำดับที่ 1 ของภาคเหนือ และลำดับที่ 9 ของประเทศ โดยจากการตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน พบว่า มีผู้ลงทะเบียนสมบูรณ์ จำนวน 349,638 คน และคาดว่ากระทรวงการคลังจะมีการประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติในเร็ว ๆ นี้

อย่างไรก็ตาม แนวทางการตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติ และการใช้จ่ายใน “โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2566” ได้แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง โดยในรอบนี้ ประชาชนสามารถตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติได้ ผ่าน 3 ช่องทาง ได้แก่ เว็บไซต์ : บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th ในเวลา 06.00-23.00 น. , หน่วยงานรับลงทะเบียน 7 หน่วยงาน และโทรศัพท์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่วนการใช้จ่ายจะเปลี่ยนจากการใช้จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นการใช้จ่ายผ่านบัตรประจำตัวประชาชนที่เป็น Smart Card โดยการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งหากผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป ไม่มีบัญชีธนาคาร สามารถไปเปิดบัญชีเงินฝากขั้นต่ำ 0 บาท เพื่อการเข้าถึงบริการทางการเงินขั้นพื้นฐาน กับธนาคารใดก็ได้ นอกจากนี้ สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการประสานไปยังธนาคารต่าง ๆ ในการเปิดจุดแยกบริการสำหรับ “โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2566” โดยเฉพาะ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างมากที่สุด

สำหรับผู้มีสิทธิอยู่เดิม สามารถใช้งานบัตรได้ถึงเวลา 22.00 น. ของวันสุดท้ายก่อนที่จะเริ่มใช้สิทธิใหม่ ส่วนวงเงินใน e-money ก็สามารถใช้งานได้ภายใน 180 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มใช้สิทธิใหม่ด้วยบัตรประจำตัวประชาชน ทั้งนี้ ขอเน้นย้ำไปยังร้านธงฟ้าที่ต้องการคืนเครื่อง EDC ว่า “กรมบัญชีกลาง และ สำนักงานคลังจังหวัด ไม่มีนโยบายโทรสอบถามข้อมูลส่วนตัวของร้านค้าใด ๆ ทั้งสิ้น อย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพที่หลอกลวงถามข้อมูลส่วนบุคคล”