เกษตรเพื่อชีวิต » “เกษตรเชียงใหม่ชูท่องเที่ยวเชิงเกษตรแลวิถีชุมชนยลลำน้ำแจ่ม”

“เกษตรเชียงใหม่ชูท่องเที่ยวเชิงเกษตรแลวิถีชุมชนยลลำน้ำแจ่ม”

25 มกราคม 2023
566   0

Spread the love

“เกษตรเชียงใหม่ชูท่องเที่ยวเชิงเกษตรแลวิถีชุมชนยลลำน้ำแจ่ม”


วันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. นายเจริญ พิมพ์ขาล เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมนายอภิรักษ์ ประสงค์สุข รักษาการเกษตรอำเภอ ขับเคลื่อนงานส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายมิตร ใจบุญตระกูล ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง นายอินทร หนักแน่น กำนันตำบลแม่ศึก นายธนพล มูลแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน และชุมชนร่วมขับเคลื่อนดำเนินงาน ณ.บ้านกองกาน ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่


อำเภอแม่แจ่มเป็น 1ใน 25อำเภอ ของจังหวัดเชียงใหม่ห่างจากจังหวัดเชียงใหม่ประมาณ 156 กิโลเมตร มีหมู่บ้านอยู่ตามที่ราบและกระจัดกระจายอยู่ตามหุบเขาใหญ่น้อยที่ล้อมรอบเรียงรายอยู่มองจากที่สูงลงมาจะเหมือนแอ่งกระทะ นอกจากจะมี นาขั้นบันได ผ้าซิ่นตีนจกแม่แจ่ม เป็นที่รู้จักดีกันดีแล้ว ยังมีลำน้ำแม่แจ่มที่เป็นดังสายน้ำแห่งชีวิตที่หล่อเลี้ยงคนในพื้นที่อย่างยาวนาน พร้อมวิถีวัฒนธรรมแห่งน้ำการดำรงชีวิตด้วยการอิงแอบกับธรรมชาติ ด้วยศักยภาพดังกล่าว สำนักงานเกษตรอำเภอและหน่วยงานภาคี จึงส่งเสริมการรวมกลุ่มส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวแห่งสายน้ำบ้านกองกาน ซึ่งผู้มาเที่ยวชมจะได้มาสัมผัสทั้งบรรยากาศสองฝั่งลำน้ำด้วยการล่องแพ ศึกษาวิถีชีวิตของเกษตรกรอาหารจากลำน้ำ อาทิ น้ำพริกโย๊ะ ที่ทำจากปลาจากลำน้ำแจ่มคลุกเคล้าน้ำพริกถั่วเน่าที่ผลิตจากเกษตรกรอำเภอแม่แจ่ม ใส่กระบอกไม้ไผ่ เสริฟร้อนๆนั่งชิม ยลสองริมฝั่งน้ำ หากได้มาสัมผัสสักคราจะไม่ลืมเลือน และยังเป็นการช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นเสริมสร้างเศรษกิจฐานรากสร้างรายได้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืนอีกด้วย


นายอภิรักษ์ ประสงค์สุข รักษาการเกษตรอำเภอ กล่าวเพิ่มเติมว่า อำเภอแม่แจ่มนอกจากจะมีวิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวแห่งสายน้ำบ้านกองกานแล้วยังมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์วิถีชีวิตและวัฒนธรรมการเลี้ยงช้างในป่าบ้านห้วยผักกูด, กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกาแฟบ้านช้างห้วยผักกูด ที่พร้อมต้นรับนักท่องเที่ยว หากท่านใดสนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0-5348-5107