เกษตรเพื่อชีวิต » เชียงใหม่kick off “ไถกลบแทนเผา บรรเทามลพิษ พิชิตหมอกควัน”

เชียงใหม่kick off “ไถกลบแทนเผา บรรเทามลพิษ พิชิตหมอกควัน”

25 มกราคม 2023
104   0

Spread the love


วันที่ 24 มกราคม 2566 นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานkick off กิจกรรม “ไถกลบแทนเผา บรรเทามลพิษ พิชิตหมอกควัน สนองนโยบายลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิให้เป็นศูนย์ภายในปี 2613 เดินหน้าพร้อมกันทั่วประเทศ แก้ปัญหากาปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากการเผาเศษวัสดุทางการเกษตร โดยจัดขึ้นที่บ้านกลาง หมู่ 2 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับทั้ง 55 จังหวัดที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดการเผา โดยถ่ายทอดสดพร้อมกันทั่วประเทศ ซึ่งนายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมที่ดิน กล่าวรายงาน นายศักดิ์ขัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดกล่าวต้อนรับ

จากนั้นปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำหว่านเมล็ดปอเทือง ลงแปลง และนำขบวนรถไถกลบตอซัง พร้อมกันทั้วประเทศนายเรืองพจน์ ธารานาถ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่6 จังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญ พิมพ์ขาล เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมนายรัตน์ ผุสดี หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช นายฉัตรติพงษ์ เปอะปิน เกษตรอำเภอสันป่าตอง ร่วมจัดนิทรรศการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่เกษตรกับการขับเคลื่อนBCG Model ซึ่งได้รับความสนใจจากเกษตรกรเข้ามาเรียนรู้เป็นอย่างมาก