เกษตรเพื่อชีวิต » “คณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์วุฒิสภาติดตามเกษตรมูลค่าสูงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่”

“คณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์วุฒิสภาติดตามเกษตรมูลค่าสูงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่”

18 มกราคม 2023
81   0

Spread the love

“คณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์วุฒิสภาติดตามเกษตรมูลค่าสูงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่”

วันที่ 18 มกราคม 2566 พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ ประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์วุฒิสภา นายสมชาย ชาญณรงค์กุล เลขานุการคณะกรรมาธิการพร้อมคณะ ติดตามการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2566 การติดตามงานในครั้งนี้นายเรืองพจน์ ธารานาถ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่6 จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมนายเจริญ พิมพ์ขาล เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อมูลดำเนินงาน ณ ห้องประชุม 1 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการพระราชดำริและความก้าวหน้าในการส่งเสริมเกษตรในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ การปลูกพืชมูลค่าสูงเน้นพืชผักที่เหมาะกับพื้นที่ เช่น ไม้ผลเมืองหนาว สมุนไพร ไม้ดอกไม้ประดับกาแฟ อะโวคาโด แมคคาเดเมีย เป็นต้น


ทั้งนี้กรมวิชาการเกษตรมีผลการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เกี่ยวกับการผลิตพืชมูลค่าสูงในชนิดพืชกาแฟโดยจัดประกวดสุดยอดกาแฟไทย ร่วมหน่วยงานภาครัฐ เอกชน เพื่อสนับสนุนด้านวิชาการและการผลิตตลอดจนการแปรรูปกาแฟ มุ่งเน้นพัฒนากาแฟให้มีคุณภาพระดับโลก เพิ่มมูลค่าสร้างรายได้ และความยั่งยืนให้แก่เกษตรกร และคัดสรรเมล็ดพันธุ์กาแฟที่ดีมีคุณภาพโดยปี 2566 จัดเป็นครั้งที่ 3 หว่างวันที่1มกราคม-31พฤษภาคม 2566


และอีกหนึ่งกลุ่มเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเมืองอาง อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ นายวัชรินทร์ พจนบัณฑิต ประธานกลุ่มผู้ผลิตผักอินทรีย์ครบวงจรตามระบบBCG จำหน่ายแก่โครงการหลวง และตลาดในต่างประเทศ ซึ่งสามารถสร้างรายได้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน