ข่าวภาคเหนือ » ขนส่งเชียงใหม่แถลงเปิดประมูลป้ายครั้งที่ 31 ออนไลน์แล้วหมวด งท . จำนวน 301 เลขหมาย มีความหมายดีๆ เงินทองท่วมท้น มากล้นทวีสุข สำหรับใครมองหาของขวัญ มอบเนื่องในวันปีใหม่ เนื่องในวันตรุษจีน หรือในวันแห่งความรัก 14 กพ. นี้ ปิดการประมูล 25 กพ. 

ขนส่งเชียงใหม่แถลงเปิดประมูลป้ายครั้งที่ 31 ออนไลน์แล้วหมวด งท . จำนวน 301 เลขหมาย มีความหมายดีๆ เงินทองท่วมท้น มากล้นทวีสุข สำหรับใครมองหาของขวัญ มอบเนื่องในวันปีใหม่ เนื่องในวันตรุษจีน หรือในวันแห่งความรัก 14 กพ. นี้ ปิดการประมูล 25 กพ. 

18 มกราคม 2023
108   0

Spread the love

เชียงใหม่ ขนส่งเชียงใหม่แถลงเปิดประมูลป้ายครั้งที่ 31 ออนไลน์แล้วหมวด งท . จำนวน 301 เลขหมาย มีความหมายดีๆ เงินทองท่วมท้น มากล้นทวีสุข สำหรับใครมองหาของขวัญ มอบเนื่องในวันปีใหม่ เนื่องในวันตรุษจีน หรือในวันแห่งความรัก 14 กพ. นี้ ปิดการประมูล 25 กพ. 

บรรยากาศ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นางวราภรณ์ วรพงศธร ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ แถลงเปิดประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวย ครั้งที่ 31 หมวดอักษร งท “เงินทองท่วมทัน มากล้นทวีสุข” จำนวน 301 หมายเลข ผ่าน ทางอินเตอร์เน็ต www.tabienrod.com โดยท่านสามารถลงทะเบียนและเสนอราคาที่ท่านพอใจตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยจะปิดการประมูล ในวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566

อย่างไรก็ตาม เป็นการการประมูลหมายเลขทะเบียนเลขสวย ในครั้ง 7 เป็นวิถีใหม่แห่งการประมูล NEW NORMAL Auction ผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ตเพียงช่องทางเดียวในส่วนของรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รถเก๋ง) แผ่นป้ายที่จะนำออกประมูลเป็นแผ่นป้ายภาพกราฟฟิคที่มีสีสันสวยงาม มีเอกลักษณ์และความหมายบ่งบอกความเป็นจังหวัดเชียงใหม่ ตามคำขวัญจังหวัดเชียงใหม่ “ดอยสุเทพเป็นศรี ประเพณีเป็นสง่า บุปผชาติล้วนงามตา นามล้ำค่านครพิงค์” ซึ่งจะสื่อความหมายของจังหวัดเชียงใหม่ที่เป็นจังหวัดที่มีความเจริญรุ่งเรือง สงบ ร่มเย็น ประชาชนมีความสุขโดยถ้วนหน้า อันจะส่งผลให้ผู้ที่ครอบครองป้ายดังกล่าวจะมีแต่ความเจริญ เป็นศิริมงคล รถที่ใช้อยู่จะนำพาให้มีทรัพย์เพิ่มพูนทวียิ่ง ๆ ขึ้นไป

ทั้งนี้การประมูลเป็นการทั่วไปเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนมีสิทธิเข้าร่วมการประมูลอย่างเสมอภาค เท่าเทียมกัน ด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรม โดยรายได้ทั้งหมดนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ) เพื่อนำไปสนับสนุนโครงการที่สร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเช่น โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบอนุญาตขับรถ โครงการรณรงค์ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลต่าง ๆโครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย โครงการมั่นใจทั่วไทยรถใช้ GPSโครงการจัดตั้งศูนย์บริการจัดการเดินรถระบบ GPS และศูนย์ควบคุมสถานตรวจสภาพรถเอกชน เป็นต้น

สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่จึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดเชียงใหม่ทุกท่านทั่วประเทศไม่ว่าจะอาศัยอยู่ในจังหวัดใด สนใจป้ายที่มีความหมายสื่อถึงความเป็นคนเชียงใหม่ สามารถเข้าร่วมการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยและร่วมทำบุญสร้างกุศลโดยการร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยหมวดอักษร งทลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ปิดประมูลในวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์2566 ประมูลทางอินเตอร์เน็ต wwv.tabienrod.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายทะเบียนรถ
โทร. 061-2682266, 061-2705454 หรือที่หมายเลข 1584