แวดวงการศึกษา » อธิการบดี ม.แม่โจ้ รับโล่เกียรติยศ “นักเรียนเก่าฟิลิปปินส์ดีเด่น ปี 2565”จากสมาคมนักเรียนเก่าฟิลิปปินส์ในพระบรมราชูปถัมภ์

อธิการบดี ม.แม่โจ้ รับโล่เกียรติยศ “นักเรียนเก่าฟิลิปปินส์ดีเด่น ปี 2565”จากสมาคมนักเรียนเก่าฟิลิปปินส์ในพระบรมราชูปถัมภ์

17 มกราคม 2023
102   0

Spread the love

อธิการบดี ม.แม่โจ้ รับโล่เกียรติยศ “นักเรียนเก่าฟิลิปปินส์ดีเด่น ปี 2565”จากสมาคมนักเรียนเก่าฟิลิปปินส์ในพระบรมราชูปถัมภ์

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้ารับโล่เกียรติยศนักเรียนเก่าฟิลิปปินส์ดีเด่น ปี 2565 จากสมาคมนักเรียนเก่าฟิลิปปินส์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถือเป็นรางวัลอันทรงคุณค่าในฐานะนักเรียนเก่าฟิลิปปินส์ที่ได้สร้างผลงานอันเป็นคุณูปการแก่วงการศึกษาไทย ในงาน Sampaguita Day เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2566 ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ AB สโมสรกองทัพบก ถนนวิภาวดี กรุงเทพมหานคร

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา ศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่นที่ 49 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชา Extension Education, College of Public Affairs and Development จาก University of the Philippines Los Baños ประเทศฟิลิปปินส์ ในปี พ.ศ.2543 เคยได้รับรางวัล UPLBAA Presidential Award ในงาน 103rd UPLB Loyalty Day ประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดของรางวัลทั้งหมด (Best of The Best) ในฐานะศิษย์เก่า UPLB จาก University of the Philippines Los Baños Alumni Association รวมถึงได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2562 (2019 Outstanding UPLB Alumnus Award) และศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2562 ในด้านการเป็นผู้นำการศึกษา (2019 College Distinguished Alumnus for Educational Leadership Award) ในงานฉลอง 101st UPLB Loyalty Day ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติประเทศฟิลิปปินส์ (University of the Philippines Los Baños)


………………………………
ฝ่ายสื่อสารองค์กร ม.แม่โจ้ // รายงาน