ข่าวภาคเหนือ » เชียงใหม่ เสริมเทคนิค 20 ประเทศตรวจสอบนิวเคลียร์

เชียงใหม่ เสริมเทคนิค 20 ประเทศตรวจสอบนิวเคลียร์

15 มกราคม 2023
99   0

Spread the love

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นเจ้าภาพระดับนานาชาติ เสริมเทคนิค 20 ประเทศทั่วโลกตรวจสอบนิวเคลียร์แสดงจุดยืน “ลดและไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์”

วันนี้ (15 ม.ค. 66) ที่โรงแรมแชงกรีลา จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ คณะกรรมาธิการเตรียมการสำหรับองค์การสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ หรือ CTBTO PrepCom จัดกิจกรรม CTBTO On-Site Inspection Regional Introductory Course-24 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ศักยภาพ และสร้างความรู้ความเข้าใจในการตรวจ ณ ที่ตั้ง ผ่านการจำลองสถานการณ์เสมือนจริงโดยผู้เชี่ยวชาญจาก CTBTO PrepCom ทั้งภาคทฤษฎีและภาคสนาม เช่น การทำนายโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ การวิเคราะห์ข้อมูลแผ่นดินไหว เทคนิคการสื่อสาร การตรวจวัดกัมมันตภาพรังสี เป็นต้น โดยมี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และผู้เชี่ยวชาญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แปซิฟิก และเอเชียตะวันออก (SEAPFE) กว่า 70 คน จาก 20 ประเทศ เข้าร่วม

ภายในงานมีอุปกรณ์ที่ผู้เชี่ยวชาญใช้จริงในภาคสนาม สำหรับการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วย สถานีชำระการเปรอะเปื้อน จานดาวเทียมรับส่งข้อมูลจากสถานีต่าง ๆ ทั่วโลก office ภาคสนาม เครื่องมือสำหรับตรวจสอบการทดลองอาวุธนิวเคลียร์ เครื่องมือเก็บตัวอย่างสารกัมมันตรังสีต่างๆ ซึ่งเครื่องมือเหล่านี้จะถูกนำไปฝึกจริงที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ด้าน นายโรเบิร์ต ฟลอยด์ เลขาธิการบริหารองค์การสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ เปิดเผยว่า การฝึกอบรมครั้งนี้เป็นการพัฒนากลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ แปซิฟิก และเอเชียตะวันออก ให้มีความรู้ความสามารถ ความเข้าใจในด้านที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภาคสนาม เพื่อเป็นกลไกในการตรวจพิสูจน์และยืนยันว่ามีการฝ่าฝืนพันธกรณีหรือไม่