ข่าวภาคเหนือ » ‘บิ๊กน้อย’เปิดประชุมใหญ่สามัญพรรครวมแผ่นดิน ครั้งที่ 1/2566 ที่เชียงใหม่ประกาศความพร้อมสู่ศึกเลือกตั้ง หวัง 25ที่นั่ง ส.ส. เป็นพรรคเล็กยันไม่ใช่พรรคสำรองหรือแยกขั้วใคร พร้อมทำงานเพื่อประเทศ เชื่อหลังเลือกตั้งมีเปลี่ยนแปลง

‘บิ๊กน้อย’เปิดประชุมใหญ่สามัญพรรครวมแผ่นดิน ครั้งที่ 1/2566 ที่เชียงใหม่ประกาศความพร้อมสู่ศึกเลือกตั้ง หวัง 25ที่นั่ง ส.ส. เป็นพรรคเล็กยันไม่ใช่พรรคสำรองหรือแยกขั้วใคร พร้อมทำงานเพื่อประเทศ เชื่อหลังเลือกตั้งมีเปลี่ยนแปลง

8 มกราคม 2023
102   0

Spread the love

‘บิ๊กน้อย’เปิดประชุมใหญ่สามัญพรรครวมแผ่นดิน ครั้งที่ 1/2566 ที่เชียงใหม่ประกาศความพร้อมสู่ศึกเลือกตั้ง หวัง 25ที่นั่ง ส.ส. เป็นพรรคเล็กยันไม่ใช่พรรคสำรองหรือแยกขั้วใคร พร้อมทำงานเพื่อประเทศ เชื่อหลังเลือกตั้งมีเปลี่ยนแปลง


เชียงใหม่ 8 ม.ค.- ที่ห้องประชุม ราชพฤกษ์ 1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษาฯ จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พลเอก วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ‘บิ๊กน้อย’ หัวหน้าพรรครวมแผ่นดินเป็นประธานเปิดประชุมใหญ่สามัญพรรครวมแผ่นดิน ครั้งที่ 1/2566 โดยเปิดเผยว่า การประชุมครั้งนี้จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคเพิ่มเติมที่ยังขาดอยู่รวมทั้งการสร้างความเข้าใจให้ความรู้ต่างๆแก่สมาชิกเพื่อเตรียมพร้อมเลือกตั้งครั้งหน้า รวมถึงการเปิดตัวผู้สมัครที่พร้อมกว่า 40รายเวลานี้ด้วย ทั้งนี้นับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เป็นต้นมาที่พรรครวมแผ่นดินได้ก่อตั้งขึ้นจากแนวคิดพรรคการเมืองที่รวบรวมผู้ที่มีความรู้ความสามารถมากไปด้วยประสบการณ์ทั่วประเทศ แม้ที่มาจะแตกต่างกัน แต่ก็มีอุดมการณ์ไปในทิศทางเดียวกัน คือ มุ่งลดความขัดแย้งทางการเมือง ปรองดอง และพร้อมจะประสานทำงานกับทุกฝ่าย เพื่อรวบรวมสรรพกำลังความรู้ ความสามารถเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของชาติ พร้อมหารายได้เข้าประเทศ ส่งเสริมการท่องเที่ยว พัฒนาการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิตส่งเสริมสิทธิเด็กและยกระดับบทบาทของสตรี รวมถึงส่งเสริมการส่งออกนำมาตรฐานเกษตรกรของไทยสู่อุตสาหกรรมเกษตรที่สมบูรณ์ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ผ่านระบบโลจิสติกส์ที่เพียบพร้อมด้วยมาตรฐานคุณภาพระดับสากลซึ่งตลอดเวลา 5 เดือนเต็มในการขับเคลื่อนพรรครวมแผ่นดิน เพื่อเป็นตัวแทนของภาคประชาชนในการพัฒนาประเทศไปทุกมิติองคาพยพ ถึง ณ วันนี้ทางพรรคได้ดำเนินการสร้างรากฐานอันมั่นคงที่พร้อมเต็มเปี่ยมในการที่จะทำงานรับใช้ภาคประชาชนอย่างเต็มที่ ดังคำขวัญของพรรครวมแผ่นดินที่กล่าวไว้ว่า “พัฒนาเศรษฐกิจ ส่งเสริมประชาธิปไตย รับใช้ประชาชน” ด้วยเหตุนี้ ทางพรรครวมแผ่นดินจึงได้ดำเนินการจัดการประชุมใหญ่สามัญพรรครวมแผ่นดินครั้งนี้

หัวหน้าพรรครวมแผ่นดินกล่าวถึงนโยบายหลักของพรรค 3 ด้านคือการเมืองการปกครอง, เร่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจปากท้อง และสร้างสังคมอันดีงาม สามัคคี ปรองดอง ว่า จริงๆแล้วพรรคมีนโยบายครอบคลุมทุกส่วนแต่ยกเรื่องหลักเด่นๆ 10 ข้อ ให้ความเชื่อมั่นที่จะต้องทำ ได้แก่ 1. เร่งแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปากท้อง 2. พัฒนาระบบการศึกษา เรียนดี เรียนฟรี มีงานทำ 3. ส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา 4. พัฒนาระบบเกษตรกรรม (smart Farmer) พรบ.สินค้าเกษตร 5. เพิ่มเบี้ยสำรองเลี้ยงชีพผู้สูงอายุ กลุ่มเปราะบาง และอสม. 6. กระจายอำนาจรัฐสู่ชุมชน 7. สนับสนุนสิทธิมนุษยชน ความเท่าเทียม 8. สร้างความปรองดอง ลดความขัดแย้ง ส่งเสริมประชาธิปไตย 9. ป้องกัน ปราบปราม ยาเสพติด ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน และ10. ส่งเสริมสินค้าชุมชนทั่วประเทศ พัฒนาสินค้า SMEs ทั้งนี้ทางพรรครวมแผ่นดินจึงขอร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมกันเปลี่ยนแปลงไปสู่การเมืองยุคใหม่อย่างสร้างสรรค์หลังการเลือกตั้งน่าจะเกิดขึ้นและนำเสนอนโยบายที่มั่นใจว่าทำได้จริงๆ ทันทีเพื่อประชาชน มีคุณภาพชีวิตที่ดี เศรษฐกิจรุ่งเรือง ประชาธิปไตยงดงาม พร้อมร่วมกันเปลี่ยนแปลงไปสู่การเมืองยุคใหม่อย่างสร้างสรรค์
“วันนี้ประชุมใหญ่ก่อนท่านประยุทธ์เปิดตัวไม่ได้เกี่ยวอะไร เป็นกำหนดที่มีอยู่แล้ว เราเป็นพรรคเล็กก็จริงแต่เราพร้อมทำงานมีบุคลากรพร้อมในทุกด้านที่จะทำงานให้ประเทศชาติและประชาชน ซึ่งการใช้บัตร 2ใบเราอาจมีโอกาสน้อยอยู่แล้ว สิ่งสำคัญคือประชาชนต้องไปใช้สิทธิ์ให้มาก เลือกคนที่เราต้องการ เพราะเป็นหน้าที่ของประชาชน ที่ต้องช่วยกันใช้สิทธิ์เลือกตั้ง แล้วเราจะได้รัฐบาลที่ดี ก็ขอโอกาสพรรครวมแผ่นดิน ถึงพรรคใหม่ก็จริง แต่คนของเรามีคุณภาพและดูแลประชาชนได้จริง เราไม่ได้เป็นพักสำรองไว้ให้ใครเราตั้งใจมาทำงานสร้างความรักในประเทศแม้จะอยู่พลังประชารัฐ เศรษฐกิจไทย เราก็ไม่เคยคิดตั้งพรรครวมแผ่นดินเพื่อมาแบ่งขั้วทางการเมือง” หัวหน้าพรรครวมแผ่นดินกล่าว


ทั้งนี้บรรยากาศในการประชุมใหญ่สามัญพรรครวมแผ่นดิน ครั้งที่ 1/2566 เป็นไปด้วยความคึกคัก มีผู้เข้าร่วมรับฟังมากกว่า 1,000 คน โดยมีอดีตดารานักแสดงชื่อดังที่มาร่วมเปิดตัวลงสมัครในงานด้วยคือ ทูน หิรัญทรัพย์ ตฤณ เศรษฐโชค รณฤทธิชัย คานเขตและเล็ก ไอศูรย์.