ข่าวภาคเหนือ » เชียงใหม่ ประชุมติดตามการเตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา “เทียนนกแก้วเกมส์” ครั้งที่ 42

เชียงใหม่ ประชุมติดตามการเตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา “เทียนนกแก้วเกมส์” ครั้งที่ 42

4 มกราคม 2023
143   0

Spread the love

จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2566 และติดตามความพร้อมการต้อนรับผู้แทนพระองค์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ

วันนี้ ( 4 ม.ค. 66) ที่ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2566 “เทียนนกแก้วเกมส์” ระหว่างวันที่ 6-14 มกราคม 2566 ณ สนามแข่งขันภายในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามความพร้อมในการดำเนินงานของคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ ในแต่ละฝ่าย และเตรียมความพร้อมในการต้อนรับ พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสารท องคมนตรี ซึ่งได้รับพระราชทานโปรดเกล้าฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์ ในการเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 ในวันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566 ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี โดยมีส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

ในการนี้ คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ ในแต่ละฝ่าย ได้รายงานการเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขัน อาทิ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร ฝ่ายการแพทย์พยาบาลและอนามัย ฝ่ายพิธีการ และฝ่ายอื่นๆ ซึ่งขณะนี้คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ ในแต่ละฝ่าย ได้มีการเตรียมความพร้อมเรียบร้อยเกือบสมบูรณ์แล้ว เหลือเพียงแค่เก็บรายละเอียดเล็กน้อยเพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เน้นย้ำในเรื่องเส้นทางเชิญไฟพระฤกษ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2566 และแผนเส้นทางการเดินทางของผู้แทนพระองค์ทั้งขาไปและขากลับ ในพิธีเปิดการแข่งขันฯ ในวันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566 รวมถึงการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับผู้เข้าร่วมการแข่งขัน โดยให้มีการจัดเตรียมสถานที่จอดรถ ทางเข้า-ออก จุดบริการรับ-ส่ง ระหว่างสถานที่จอดรถกับพื้นที่จัดงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสม

นอกจากนี้ นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ยังเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานช่วยกันประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันกีฬา “เทียนนกแก้วเกมส์” เพื่อสร้างการรับรู้สู่ประชาชนเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดี ให้การต้อนรับคณะนักกีฬาและผู้ติดตามที่เดินทางเข้ามายังจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งคาดว่าจะมีมากกว่า 8,000 คน รวมทั้งขอความร่วมมือหน่วยงานด้านการท่องเที่ยว จัดทำข้อมูลรายการท่องเที่ยว เพื่อแนะนำนักกีฬา และผู้ติดตาม ที่จะเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัด สร้างงาน สร้างรายได้ ให้ทุกคน ทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์จากการจัดกิจกรรมดังกล่าวร่วมกัน