ข่าวภาคเหนือ » สสจ.เชียงใหม่ ย้ำ 5 มาตรการ ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ช่วงเทศกาลปีใหม่

สสจ.เชียงใหม่ ย้ำ 5 มาตรการ ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ช่วงเทศกาลปีใหม่

28 ธันวาคม 2022
67   0

Spread the love

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เน้นย้ำ 5 มาตรการ ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ปี 2566 ภายใต้แนวคิด “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ”

วันนี้ ( 28 ธ.ค. 65 ) นายเกรียงไกร ยอดเรือน หัวหน้ากลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยในการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์จังหวัดเชียงใหม่ ว่าในช่วงเทศกาลปีใหม่ ที่มีการเลี้ยงสังสรรค์และการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทำให้มีโอกาสการเกิดอุบัติเหตุเพิ่มมากขึ้น โดยสถิติ 7 วันอันตราย ในช่วงปีใหม่ 2565 จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ จำนวนทั้งหมด 759 ราย ซึ่งเป็นผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮฮล์ จำนวนถึง 217 ราย

สำหรับแนวทางการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” ประกอบด้วย 5 มาตรการ ได้แก่ รณรงค์ประชาสัมพันธ์, ยกระดับด่านชุมชน ป้องปรามพฤติกรรมเสี่ยงระดับชุมชน, การบังคับใช้กฎหมาย และการคัดกรอง บำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพผู้มีปัญหาจากการดื่มสุรา โดยมีการแบ่งการดำเนินงานเป็น 3 ช่วง อาทิ ช่วงเตรียมความพร้อมก่อนเทศกาลปีใหม่ รณรงค์จัดกิจกรรมปีใหม่ปลอดเหล้า หรือสวดมนต์ข้ามปี ช่วงเทศกาลปีใหม่ ใช้มาตรการชุมชนเชิงบวก เพิ่มศักยภาพด่านชุมชนคัดกรองผู้ขับขี่ที่มีอาการมึนเมา กรณีเกิดเหตุมีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตให้ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ทุกราย และช่วงหลังปีใหม่ จะเน้นคัดกรองส่งต่อผู้กระทำผิดฐานเมาแล้วขับและถูกศาลสั่งคุมประพฤติให้เข้ารับการบำบัดรักษา โดยจะแจ้งให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการเตรียมพร้อมต่อไป

ทั้งนี้ นายเกรียงไกร ยอดเรือน ยังได้ขอความร่วมมือไปยังผู้ประกอบการไม่ให้มีการกระทำผิดเกี่ยวกับการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี รวมทั้งขอให้ประชาชนช่วยกันสอดส่องดูแล ถ้าพบเห็นผู้กระทำผิด สามารถแจ้งศูนย์ร้องเรียนบุหรี่และสุรา สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค โทร. 0-2590-3342 หรือ สายด่วน 1422 ตลอด 24 ชั่วโมง