เกษตรเพื่อชีวิต » ผู้ว่าชวนส่งมอบความสุขด้วยสินค้าเกษตรดี..เพื่อชาวเชียงใหม่

ผู้ว่าชวนส่งมอบความสุขด้วยสินค้าเกษตรดี..เพื่อชาวเชียงใหม่

24 ธันวาคม 2022
137   0

Spread the love

ผู้ว่าชวนส่งมอบความสุขด้วยสินค้าเกษตรดี..เพื่อชาวเชียงใหม่


วันที่ 23 ธันวาคม 2565 นายนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานเทศกาลของขวัญปีใหม่ 2566 นายเจริญ พิมพ์ขาลเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดร่วมงานเปิดเทศกาลดังกล่าว ณ บริเวณตลาดเกษตรกรเชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่


จังหวัดเชียงใหม่เป็นแหล่งปลูกไม้ผลที่สำคัญเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะส้มสายน้ำผึ้ง ที่มีคุณภาพดี ซึ่งถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีพื้นที่ปลูกจำนวน 35,900 ไร่ ผลผลิต จำนวน 142,605 ตัน เกษตรกรมีการรวมกลุ่มเป็นแปลงใหญ่จำนวน 1 แปลง วิสาหกิจชุมชน 2 แห่ง โดยส้มของจังหวัดเชียงใหม่เป็นส้ม ที่มีคุณภาพดี มีผิวสีเหลืองอมส้ม เปลือกบาง ลักษณะภายใน จะมีรสชาติเข้มข้น หวานอมเปรี้ยว ชานในนิ่มรสชาติดี สีสวย เพราะด้วยสภาพอากาศที่หนาวเย็น ความอุดมสมบูรณ์ของดินและแหล่งธรรมชาติ โดยผลผลิตจะออกในช่วงเดือนตุลาคมถึงมีนาคม ของทุกปี ซึ่งตรงกับห้วงเทศกาล ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ อันเป็นโอกาสที่ดีสำหรับเกษตรกรที่จำหน่ายผลผลิตส้ม ให้แก่ผู้บริโภคที่สนใจจะนำส้ม ซึ่งเป็นผลไม้มงคลมอบเป็นของขวัญเพื่อแสดงความยินดีและห่วงใยช่วงเทศกาลปีใหม่


ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัด ขอเชิญร่วมสนับสนุนสินค้าทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์แปรรูป เครื่องนุ่งห่มจากเกษตรกร นำไปเป็นกระเช้าของขวัญในห้วงเทศกาลปีใหม่ เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ และสร้างรายได้ให้แก่พี่น้องเกษตรกร โดยสามารถติดต่อได้ที่กลุ่มเกษตรกรโดยตรง ไม่ว่าเทศกาลคริสมาสต์ ปีใหม่ ตรุษจีน ทุกเทศกาลทุกเวลา จากใจผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ได้คัดสรรของขวัญของกำนันทรงคุณค่า ราคาจับต้องได้ สินค้าเกษตรดีที่เชียงใหม่ ภูมิใจผู้ให้ ประทับใจผู้รับ