แวดวงการศึกษา » วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ จัดโครงการเรียนรู้สู่ทักษะปฏิบัติ คิดเป็น ทำเป็น บริหารเป็น

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ จัดโครงการเรียนรู้สู่ทักษะปฏิบัติ คิดเป็น ทำเป็น บริหารเป็น

24 ธันวาคม 2022
187   0

Spread the love

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ จัดโครงการเรียนรู้สู่ทักษะปฏิบัติ คิดเป็น ทำเป็น บริหารเป็น โดยผลิตและจำหน่ายเค้กและ ขนมคุกกี้  ต้อนรับปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ  2566  เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนทักษะวิชาชีพ  สู่ทักษะการปฏิบัติจริงโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ดร.บัณฑิตย์ สิงห์ช่างชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์  เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 23 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2566 ได้จัดทำโครงการเรียนรู้สู่ทักษะปฏิบัติ คิดเป็น ทำเป็น บริหารเป็น โดยผลิตและจำหน่ายเค้กและ ขนมคุกกี้  ต้อนรับปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ  2566  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนทักษะวิชาชีพ  สู่ทักษะการปฏิบัติจริงโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในเรื่องการยกระดับคุณภาพผู้เรียน  โดยปฏิรูปการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้สู่ทักษะปฏิบัติ  คิดเป็น  ทำเป็น  บริหารจัดการเป็น วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ จัดการเรียนการสอนสายอาชีพ ภายใต้ปรัชญาที่ว่า “คุณธรรม นำทาง เสริมสร้างปัญญา พัฒนาอาชีพ”  โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีประสบการณ์เพื่อสร้างอาชีพอิสระ บูรณาการ การจัดการเรียนการสอนเข้ากับโครงการในทุกสาขาวิชา เพื่อให้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพที่เรียน ประกอบด้วย สาขาวิชาคหกรรม เป็นฝ่ายผลิต  สาขาวิชาการบัญชี เป็นฝ่ายการเงิน  สาขาวิชาการตลาดและการจัดการทั่วไป เป็นฝ่ายการตลาดและส่งเสริมการขาย  แผนกวิชาสามัญ เป็นฝ่ายเก็บรักษาเค้กและจ่ายเค้กตามใบสั่งจอง  สาขาวิชาศิลปกรรม เป็นฝ่ายออกแบบบรรจุภัณฑ์และเขียนตัวอักษร  สาขาวิชาการเลขานุการและการจัดการสำนักงาน เป็นฝ่ายบรรจุภัณฑ์เค้ก  และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เป็นฝ่ายบันทึกข้อมูล  ซึ่งเป็นการบูรณาการในวิชาชีพเพื่อการบริหารจัดการอย่างแท้จริง ซึ่งการจัดทำโครงการนี้ นักเรียนนักศึกษา มีรายได้ระหว่างเรียน และวิทยาลัยนำกำไรที่ได้จากการจำหน่ายมาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา ต่อไป

สำหรับกระบวนการผลิตอยู่ภายใต้การควบคุมจากคุณครูผู้เชี่ยวชาญ ใช้วัตถุดิบที่ดีมีคุณภาพ ผลิตจากเนยสดแท้ ทั้งขนมเค้กแยมผลไม้ ขนมเค้กครีม ขนมคุกกี้ หลากหลายรสชาติ รับรองความอร่อย หอมกรุ่นจากเตาทุกวัน มีจำหน่ายทั้งเค้ก 1 ปอนด์  2 ปอนด์ และขนมคุกกี้ หลายขนาดให้เลือกซื้อได้ตามความต้องการ

สนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อ ได้ที่….. 055-411221  089-7035902  หรือหน้าร้านกาแฟพิกุลแก้ว วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 ถึง วันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม 2566