ข่าวภาคเหนือ » กองพันทหารม้าที่ 10 กรมทหารม้าที่ 2 นำกำลังพลจิตอาสาเข้าร่วมบริจาคโลหิตเพื่อสำรองโลหิตให้เพียงพอต่อความต้องการ

กองพันทหารม้าที่ 10 กรมทหารม้าที่ 2 นำกำลังพลจิตอาสาเข้าร่วมบริจาคโลหิตเพื่อสำรองโลหิตให้เพียงพอต่อความต้องการ

27 เมษายน 2021
363   0

Spread the love

กองพันทหารม้าที่ 10 กรมทหารม้าที่ 2 นำกำลังพลจิตอาสาเข้าร่วมบริจาคโลหิตเพื่อสำรองโลหิตให้เพียงพอต่อความต้องการ

พันโทปิยะพงษ์  พรดา ผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ 10 กรมทหารม้าที่ 2 นำกำลังพลจิตอาสาจากกองพันทหารม้าที่ 10 กรมทหารม้าที่ 2 จำนวน 30 นายร่วมบริจาคโลหิต ที่ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เหล่ากาชาดจังหวัดน่าน กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ชั้น 3 อาคาร สิริเวชรักษ์ โรงพยาบาลน่าน เพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลในการเตรียมสำรองโลหิตให้เพียงพอต่อความต้องการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่มีผู้ป่วยอุบัติเหตุ ผู้ป่วยเข้ารับการผ่าตัด ซึ่งต้องใช้โลหิตเป็นจำนวนมาก ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด – 19

ทางด้าน พญ.อัจฉรา ละอองนวลพานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน กล่าวว่า ในช่วงวิกฤตสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่นี้ ทำให้พี่น้องประชาชนมาร่วมบริจาคโลหิตกันน้อยลงกว่าในสภาวะปกติ ทำให้มีโลหิตสำรองในคลังน้อย จึงต้องเร่งประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนทุกท่าน มาร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อสำรองโลหิตให้เพียงพอต่อความต้องการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่มีผู้ป่วยอุบัติเหตุ ผู้ป่วยเข้ารับการผ่าตัด ซึ่งต้องใช้โลหิตเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ ทางโรงพยาบาลน่าน เน้นย้ำในมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19  ผู้ที่มาร่วมบริจาคโลหิตจะได้รับการตรวจคัดกรองอุณหภูมิ เน้นย้ำการสวมใส่หน้ากาก เว้นระยะห่าง ล้างมือ และสอบถามประวัติการเดินทางและความเสี่ยงต่างๆ อย่างครบถ้วนทุกคน เพื่อความปลอดภัย และสร้างความมั่นใจสูงสุด เมื่อมาบริจาคโลหิตที่โรงพยาบาลน่าน และเมื่อร่วมบริจาคโลหิตตามพื้นที่ต่างๆ

การรับบริจาคโลหิต โรงพยาบาลน่านร่วมกับสาขาบริการโลหิตแห่งชาติ เหล่ากาชาดจังหวัดน่าน ซึ่งตั้งอยู่ ที่ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ชั้น 3 อาคารสิริเวชรักษ์ โรงพยาบาลน่าน  เปิดบริการรับบริจาคโลหิตจากพี่น้องประชาชนเป็นประจำทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.00 น. และออกให้บริการรับบริจาคโลหิตตามพื้นที่ต่างๆ ในวันพุธทุกสัปดาห์

จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วน ได้มาร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ การบริจาคโลหิต ถือว่าเป็นการทำบุญที่ยิ่งใหญ่ เพราะการบริจาคโลหิต คือ การช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสร้างบุญกุศล และความภาคภูมิใจให้กับตนเอง ในการทำความดีโดยไม่หวังผลตอบแทน.