คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจ » สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ รับสมัครผู้เข้ารับการฝึกพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อยกระดับศักยภาพของแรงงานไทย

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ รับสมัครผู้เข้ารับการฝึกพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อยกระดับศักยภาพของแรงงานไทย

20 ธันวาคม 2022
83   0

Spread the love

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการฝึกพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 เพื่อยกระดับศักยภาพของแรงงานไทย ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลอดแรงงาน

วันนี้ (20 ธ.ค 65) ที่ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นางบุษบา บุญศรี ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ เปิดเผยในการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์จังหวัดเชียงใหม่ว่า สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ได้ดำเนินโครงการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานในทุกระดับให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและก้าวทันเทคโนโลยี โดยมีการจัดฝึกอบรมฝีมือแรงงาน การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน การส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน การรับรองความรู้ความสามารถให้กับแรงงานใหม่ที่กำลังจะเข้าสู่ตลาดแรงงาน แรงงานในสถานประกอบกิจการ แรงงานนอกระบบ แรงงานเกษตร และผู้ประกอบอาชีพอิสระ

โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ได้จัดทำแผนสำหรับการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อยกระดับฝีมือให้กับกำลังแรงงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 (Gig Worker) เพื่อพัฒนาผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีทักษะพื้นฐานให้เป็นแรงงานมีฝีมือ สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่ สร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ และโครงการยกระดับผลิตภาพและพัฒนากำลังคนเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม (Disda) เป็นโครงการที่มุ่งเน้นการพัฒนากำลังคนในอุตสาหกรรมสำคัญตามนโยบายรัฐบาล ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Engine of Growth) ด้านทักษะในอนาคตรองรับการแข่งขันในศตวรรษที่ 21

สำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้ประกอบอาหารไทย, การตัดเย็บผ้า และบาริสต้ามืออาชีพ ระยะเวลาการฝึก 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 23 – 27 มกราคม 2566 สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 16 มกราคม 2566 โดยเมื่อสำเร็จการฝึกตามเกณฑ์การประเมินจะได้รับวุฒิบัตรพัฒนาฝีมือแรงงาน จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ และเครื่องมือประกอบอาชีพมูลค่า 4,000 บาท ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5312-1002-3 ต่อ 126