ข่าวภาคเหนือ » ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 38 นำทหารจิตอาสาภัยพิบัติ เร่งปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอเวียงสา กว่า 30 หลังคาเรือน

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 38 นำทหารจิตอาสาภัยพิบัติ เร่งปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอเวียงสา กว่า 30 หลังคาเรือน

27 เมษายน 2021
402   0

Spread the love

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 38 นำทหารจิตอาสาภัยพิบัติ เร่งปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอเวียงสา กว่า 30 หลังคาเรือน

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 38 จัดกำลังพลทหารจิตอาสาภัยพิบัติจาก กองพันทหารม้าที่ 15 กรมทหารม้าที่ 2 ร่วมปรับปรุงซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่บ้านส้านเหนือ หมู่ที่ 10 ตำบลส้าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัยพายุฝนพัดถล่ม เมื่อวันที่ 25 เมษายน  ที่ผ่านมา ทำให้มีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย จำนวน 20 หลังคาเรือน และพื้นที่บ้านคือเวียง หมู่ที่ 6 ตำบลส้าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน มีบ้านเรือนได้รับผลกระทบอีก จำนวน 10 หลังคาเรือน พร้อมทั้งได้มอบสิ่งของเครื่องอุปโภค – บริโภค น้ำดื่ม เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยพิบัติที่ได้รับผลกระทบเสียหายอย่างรุนแรง จำนวน 3 ราย สำหรับการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูซ่อมแซมบ้านพักอาศัยในขั้นต้น

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 38 ได้ซ่อมแซมหลังคาบ้านของผู้ประสบภัย ตัดต้นไม้ที่โค่นล้มทับกีดขวางบริเวณบ้านพักอาศัย และขนย้ายสิ่งของที่ไม่จำเป็นออกจากพื้นที่ประสบภัย โดยบูรณาการกับฝ่ายปกครองอำเภอเวียงสา ผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน พร้อมให้การสนับสนุนในการฟื้นฟูซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนให้แล้วเสร็จ