เกษตรเพื่อชีวิต » ม.แม่โจ้เปิดตัว บริษัท First Organic Seedบริษัทจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์แห่งแรกของประเทศไทย

ม.แม่โจ้เปิดตัว บริษัท First Organic Seedบริษัทจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์แห่งแรกของประเทศไทย

17 ธันวาคม 2022
163   0

Spread the love

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดตัว บริษัท First Organic Seed จำกัด บริษัทแรกของประเทศไทย ที่จัดจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์ โดยมีปณิธานในการสร้างเมล็ดพันธ์ผักอินทรีย์คุณภาพ เพื่อเกษตรกรอินทรีย์ พร้อมเปิดตัวอย่างเป็นทางการ ร่วมฉลอง 45 ปี พืชผักแม่โจ้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉันทนา วิชรัตน์ กรรมการบริษัท First Organic Seed จำกัด กล่าวว่า “บริษัท First Organic Seed เป็นบริษัทแรกของมหาวิทยาลัย และเป็นบริษัทแรกของประเทศไทย ได้เกิดขึ้นจากการที่มหาวิทยาลัย แม่โจ้มีการเรียนการสอนทางด้านงานปรับปรุงพันธุ์ งานพัฒนาพันธุ์ งานผลิตเมล็ดพันทางด้านเกษตรอินทรีย์ ทั้งหมดได้ทำงานบูรณาการร่วมกัน เกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ ซึ่งทางบริษัทได้ทำงานร่วมกับศูนย์ปรับปรุงพันธุ์และผลิตเมล็ดพันธุ์อินทรีย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการวิจัย พัฒนา และผลิตเมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์คุณภาพ ภายใต้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ IFOAM และบริษัทจะทำหน้าที่จัดจำหน่ายเมล็ดพันธุ์และสินค้าที่เกี่ยวโยงกัน ดังนั้น บริษัท First Organic Seed เหมือนเป็นอีกห้องเรียนหนึ่งของนักศึกษา ทางด้าน Seed Marketing ให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ระบบการตลาดผ่านการฝึกปฏิบัติจริง และเป้าหมายในอนาคตจะเป็นผู้นำการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์ ในระดับสากล รวมถึงเตรียมจัดจำหน่ายสินค้าที่เกี่ยวโยงเกษตรอินทรีย์อีกด้วย First Organic Seed จึงเป็นบริษัทแรกของประเทศไทยในการจัดจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์ โดยมีมีปณิธานในการสร้างเมล็ดพันธ์ผักอินทรีย์คุณภาพ เพื่อเกษตรกรอินทรีย์”


สำหรับผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีทั้งเมล็ดพันธุ์แบบ F-1 Hybrid และเมล็ดพันธุ์ OP ผสมเปิด ซึ่งผลิตภัณฑ์เด่น ที่พร้อมวางจำหน่ายขณะนี้จะเป็นเมล็ดพันธุ์กลุ่มผักสลัด กว่า 10 พันธุ์ อาทิ ขจี3(อินทรีย์) กรีนโอ๊คลีฟ (MJ-3-2) ขจี4(อินทรีย์) คอส (MJ-5) มณี4(อินทรีย์) เรดโอ๊คลีฟ (MJ-6) ฯลฯ และกำลังเตรียมวางจำหน่ายเพิ่มเติมในกลุ่มผักสวนครัวจำพวก แตงกวา พริก มะระ บวบ ฯลฯ ที่จะทยอยออกวางจำหน่ายอย่างต่อเนื่องเร็วๆ นี้

ที่ทำการบริษัท ตั้งอยู่ที่ สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย(907ไร่) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ท่านที่สนใจสอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 091 070 5757 ในวันและเวลาทำการ หรือ FB : ศูนย์การรียนรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก เกษตรอินทรีย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ https://www.facebook.com/SeedsOrganicMaejo

“เพราะการเลือกเมล็ดพันธุ์คุณภาพเป็นจุดเริ่มต้นความสำเร็จของเกษตรกร
First Organic Seed จะทำหน้าที่ผลิตเมล็ดพันธ์ผักอินทรีย์คุณภาพให้กับคุณ”

…………………………
ฝ่ายสื่อสารองค์กร ม.แม่โจ้ // รายงาน