พากินพาเที่ยว » สวนนกชัยนาทแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังปิดบริการชั่วคราวป้องกันการระบาดของโควิด-19

สวนนกชัยนาทแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังปิดบริการชั่วคราวป้องกันการระบาดของโควิด-19

27 เมษายน 2021
379   0

Spread the love

สวนนกชัยนาทแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังปิดบริการชั่วคราวป้องกันการระบาดของโควิด-19

นายอนุสรณ์ นาคาศัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ออกประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง การปิดให้บริการสวนนกชัยนาท ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ภายในประเทศ พบผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีการแพร่ระบาดกระจายไปหลายจังหวัดอย่างรวดเร็ว ประกอบกับคำสั่งจังหวัดชัยนาท ที่ 1413/2564 เรื่อง ลงวันที่ 17 เมษายน 2564 เรื่องมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2519 (โควิด-19) ในเขตพื้นที่จังหวัดชัยนาท เกี่ยวกับห้ามดำเนินการหรือจัดกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค  ดังนั้น เพื่อเป็นการยกระดับของการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2519 (โควิด-19) จึงประกาศปิดสวนนกชัยนาทเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2564 เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติ